1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Zorunlu Deprem Sigortası İçin Avans Ödenebilecek

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, deprem sonrasında sigortalılara belirli şartlar altında avans ödemesi yapılabilecek

zorunlu-deprem-sigortasi-icin-avans-odenebilecek

Hazine Müsteşarlığı’nın “Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i, 31 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete’nin 4’üncü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Avans ödenip ödenmemesi, avans tutarı ve avans kapsamı Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) önerisi üzerine müsteşarlıkça kararlaştırılacak.

Öte yandan, “Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” de yayımlandı. Tebliğe göre, ödenecek prim, ilgili esaslara göre tespit edilen sigorta bedeline, deprem bölgesine ve yapı tarzına göre tebliğde belirlenen tarife uygulanmak suretiyle bulunan tutara 10 lira ilave edilerek hesaplanacak. İstanbul’daki rizikolar için bu tutar 15 lira olarak uygulanacak. Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 160 bin lira olacak.

Habertürk

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Zorunlu Deprem Sigortasında Yeni Tarife Belli Oldu

Zorunlu deprem sigortası tarife ve talimatı ile genel şartlarında yapılan güncellemelerle yeni deprem yönetmeliğine göre …