1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Yapı malzemesi Onayı İçin 8 Kuruluş Görevlendirdi!

Yapı malzemeleri için onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde esas alınan temel kriterlerde değişiklik yapıldı.’Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ’de değişiklik içeren tebliğle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın aynı yapı malzemesi için prensip itibariyle görevlendirebileceği kuruluş sayısı 6’dan 8’e çıkarıldı.

‘Avrupa Teknik Onayı (ETA)’ bölümündeki değişiklikle ETA kuruluşları da dahil olmak üzere belirlenen çerçevede faaliyetlerin yürütülebilmesi için bir uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından ETA numarası esas alınarak başvuruda bulunulacak.

ETA’nın uygunluk değerlendirmesiyle ilgili olarak görevlendirilen onaylanmış kuruluşların görevlendirme tebliğleri, bir defaya mahsus olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanacak. Ancak, onaylanmış kuruluşun uygunluk değerlendirmesi faaliyeti yürüteceği her bir Avrupa Teknik Onayı için ayrı ayrı Avrupa Komisyonu’na bildirimi yapılacak.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

“Toki Projelerinde Çok Ciddi Soru İşaretleri Var”

Gazetemizin Uzundere TOKİ konutları ile ilgili “TOKİ çökebilir” haberinden sonra İzmir İnşaat Mühendisleri Odası 3 …