1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Türkiye Düşük Karbonlu Kalkınmayı Hedefliyor!

17. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı – ICCI 2011 kapsamında, Çevre ve Orman Bakanlığı “İklim Değişikliği Çalışmalarının Getirdiği Fırsatlar ve Sorumluluklar” adını taşıyan özel bir oturum düzenledi…

ICCI 2011 Fuarı’nın in son gününde, Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) üst düzey yönetici ve uzmanlarının katıldığı özel oturumlar gerçekleştirildi. ÇOB İklim Değişikliği Daire Başkanlığı Şube Müdür Vekili Sebahattin Dökmeci’nin yönettiği, “İklim Değişikliği Çalışmalarının Getirdiği Fırsatlar ve Sorumluluklar” başlıklı ilk oturumda, Kyoto Protokolü kapsamında Türkiye’nin ulusal ve uluslararası alanda attığı adımlar anlatıldı. Bu oturumda “İklim Değişikliği Uluslararası Müzakereler ve Beklentiler” başlıklı bir sunum yapan Sebahattin Dökmeci, Türkiye’nin yeni bir “İklim Vizyonu” oluşturduğunu belirterek, “Bu vizyon, ülkemizde düşük karbonlu bir toplum ve düşük karbonlu bir kalkınma modeli hedefliyor” vurgusunu yaptı.

İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı tamamlandı
İklim Değişikliği Daire Başkanlığı uzmanlarından Tuğba İçmeli de İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı (İDUEP) hakkında detaylı bilgiler aktardı. İçmeli, iklim değişikliği ve karbon emisyonuyla ilgili tüm çalışmaların; özel sektör ile ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarından temsilcilerin oluşturduğu İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. İçmeli, plan kapsamında alınan kararlar gereğince, enerji sektörünü de ilgilendiren İklim Değişikliği Ulusal Stratejisi’nin de hazırlandığını söyledi.

Atık yönetiminin ekonomiye katkısı
Oturumda daha sonra İklim Değişikliği Daire Başkanlığı uzmanlarından Evren Türkmenoğlu “Kyoto Protokolü Muhasebesi, AB Emisyon Ticareti Sistemi ve 2012 Yılı Sonrası Yeni Mekanizmalar”; Tuba Seyyah, “Türkiye Emisyon Ticareti Mekanizmasının Neresinde”, Gürcan Seçgel ise “İklim Değişikliği ve Karbon Ekonomisi” başlıklı birer sunum yaptılar.

ÇOB Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Yahşi’nin yönettiği ikinci oturumda da “Çevre İzin ve Denetim Sistemi” ÇOB uzmanları tarafından detaylı biçimde anlatıldı.

ÇOB Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Atık Yönetimi Daire Başkanı Mahir Erdem’in yönettiği “Atık Yönetiminin Enerji Sektörüne Yansımaları” başlıklı üçüncü özel oturumda ise “Yakma ve Düzenli Depolama Yönetmeliklerinin Enerji Sektörüne Etkileri”, “Atıkların Alternatif Yakıt Olarak Enerji Amaçlı Kullanımı”, “Atıktan Enerji Üretiminin Belediye Atıkları Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi”, “Atıkların Biyometanizasyon Teknolojisi” ile “Atıkların Gazlaştırma ve Proliz Yöntemleri ile Enerji Sağlanması” gibi konular ele alındı. Oturumda özellikle atıkların geri dönüştürülerek ekonomiye yeniden kazandırılması alanında, atıktan enerji sağlanmasının, ülke kalkınmasında son derece önemli olduğu belirtildi.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Bankalar İkametgah İstemeyecek!

Kimlik Paylaşımı Sistemi çerçevesinde adres bilgisine erişebilen kurumlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde faaliyette …