1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

TOKİ’den Sulukulelilere Destek!

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kentsel dönüşümle modern görünüme kavuşan İstanbul Fatih’teki Sulukule’de mülk sahibi vatandaşların gelir durumunu göz önüne alarak, konut bedellerini revize etti ve yüzde 20 indirim yaptı.

tokiden-sulukulelilere-destek

TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi arasında 13 Temmuz 2006’da imzalanan protokolle Sulukule’de kentsel dönüşüm çalışmaları başladı. Proje alanında hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri akabinde bölge çarpık yapılardan temizlendi.

Proje alanında, 577 konut, bir konaklama tesisi ve bir de ticaret merkezinin ihalesi gerçekleştirildi.

-Tescilli yapılar restore ediliyor-

İdare, Sulukule’nin Neslişah ve Hatice Sultan mahallelerinde yer alan 24 sivil mimari örneği, tescilli taşınmaz kültür varlıklarını da restore ediyor. Restorasyon projelerinin İstanbul Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylamasının ardından, 7 Şubat’ta da yüklenici firmayla sözleşme imzalandı.

-Sulukule’nin asıl sahipleri yararlanacak-

TOKİ, Sulukule’yi modern görünüme kavuşturmasının ardından geliri düşük bölge sakinlerinin daha uygun koşullarda konut alabilmelerinin yolunu açtı.

İdare, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na 5162 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesiyle eklenen Ek-7’nci maddesi hükmü gereğince, proje kapsamında inşa edilen konutlardan proje başlangıcında mülk sahibi olup anlaşma sağlanan hak sahipleri özelinde, gelir durumu düşük vatandaşların mağdur olmamaları amacıyla ”revize konut bedeli” çalışması gerçekleştirdi.

-Mülkiyetini devretmeyenler yararlanabilecek-

Proje alanında sadece mülkiyetini proje başlangıcından günümüze kadar devir etmemiş hak sahiplerine yönelik, belirlenen ortalama şerefiyeli konut satış metrekare bedeli üzerinden yüzde 20 oranında fiyat indirimi olacak şekilde düzenleme yapıldı.

Proje başladıktan sonra mülk sahibi olanlar ya da mülkiyetini devredenler ise indirimden yararlanamayacak.

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu’na 5162 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesiyle eklenen Ek-7’nci maddesinin 2’nci paragrafında, ”Gecekondu Dönüşüm Projesi çerçevesinde idare tarafından yapımı gerçekleştirilen konutların bedelleri proje uygulamalarının yapıldığı illerdeki mevcut ekonomik durum, doğal afetler, konut rayiç bedelleri ve gecekondu bölgesindeki kişilerin gelir durumu göz önünde bulundurularak gerekli görüldüğünde kamuoyuna ilan edilerek yapım maliyetlerinin altında tespit edilebilir. Bu madde uyarınca konut bedellerini, ödeme şeklini ve süresini belirlemeye Toplu Konut İdaresi Başkanı’nın önerisi üzerine Başkanlığın bağlı bulunduğu Bakan yetkilidir” hükmü yer alıyor.

Kaynak: AA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Çanakkale Köprüsü, Gayrimenkul Emlak Villa Daire Fiyatlarını Uçurdu

Çanakkale Boğazı’na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine …