1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

“Toki Projelerinde Çok Ciddi Soru İşaretleri Var”

Gazetemizin Uzundere TOKİ konutları ile ilgili “TOKİ çökebilir” haberinden sonra İzmir İnşaat Mühendisleri Odası 3 inşaat mühendisi ile birlikte Uzundere TOKİ konutlarındaki bloklarda inceleme yaptı.

toki-projelerinde-cok-ciddi-soru-isaretleri-var

Gazetemizin Uzundere TOKİ konutları ile ilgili “TOKİ çökebilir” haberinden sonra İzmir İnşaat Mühendisleri Odası 3 inşaat mühendisi ile birlikte Uzundere TOKİ konutlarındaki bloklarda inceleme yaptı. Rapor konutlar ile ilgili bir gerçeği ortaya çıkardı; Uzundere TOKİ konutlarındaki binaların yerleşimi, çevre düzenlemesi, inşaat safhasındaki malzeme ve işçilik hataları var. İstinat duvarları kalitesiz malzeme nedeniyle çökme tehlikesi içerisinde.

TOKİ konutları depreme karşı denetime açmadığı için bu konuda binalar üzerinde ciddi soru işaretleri mevcut. Uzundere TOKİ konutlarında ikamet eden insanların yaşamını, yaşam standartlarını, sağlıklarını ve can güvenliklerini etkileyebilecek boyutlara ulaşabilecek sorunların çözülmesi gerekmektedir. Binaların inşaat aşamasındaki kalitesiz imalatları, yapımla ilgili sorumluları tespit edilerek evlerin kullanımının konut sahiplerine insanca koşulları sağlayacak düzeye getirilmesi sağlanmalıdır.

Dava açılabilir

TOKİ’yi yaptığı projelerde içeriğini denetlettirmediği için kapalı kutu olmakla ithaf eden İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Emekli, “Uzundere TOKİ’de bir blok inceledik. TOKİ tarafından yapılan projelerin dokümanları kendilerinde olduğu için TOKİ’nin yaptığı projeleri hiç kimse inceleyemiyor. Deprem konusunda denetim gerçekleştirilemediği için TOKİ projelerinde çok ciddi soru işaretleri var. TOKİ deprem riski incelemelerine kapılarını açmaları gerekiyor. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın yapı sırasında denetimleri var. Ama TOKİ kendini bu yasaların dışında tutuyor. TOKİ bu yasalara uyarsa şeffaf binalar yaptığını ortaya koyar. Biz Uzundere’de kısa bir gözlem yaptık.

Deprem incelemeleri geniş kapsamlı çalışmalar. Zaman ve ekip gerektiriyor. Eğer bizden böyle bir çalışma yapmamız istenirse bir grup oluşturur bunun üzerinde çalışmaya başlarız. Ayrıca Uzundere TOKİ konutlarında bir kusur varsa bunun sorumluluğu yapanlarda gözüküyor. Bu binalar kusurlu mal kapsamına giriyor. O binalarda yaşayan daire sahipleri Uzundere TOKİ konutlarını yapanlara dava açabilir” dedi. Binaların eğimli arazi üzerine inşa edildiğini belirten Emekli, “Binalar yerleşim olarak eğimli arazi üzerinde inşa edilmiştir.

Bu nedenle birçok bloğun girişine göre zemin katları altında bodrum katları oluşmuştur. Akış halindeki yüzeysel su ve zemin suyu binaları ve içinde yaşayanları olumsuz etkilemektedir. Su yalıtımlarının yapılmamış ya da yetersiz yapılmış olması nedeniyle zemin katı ve bodrum katlardaki konutlara su sızmaktadır. Duvarların iç yüzeylerinde ve zeminlerde rutubetten kaynaklanan sıva ve yer kaplamasında bozulmalar oluşmaktadır. Bu durum kapı, pencere, tesisat gibi yapı bölümlerini ve elemanlarını da olumsuz etkilemekte bozulmalara sebep olmaktadır. Binaların üst katlarında da kalitesiz malzeme ve kötü işçilikler nedeniyle sıva bozulmaları ve dökülmeler, kapı ve pencere gibi birçok imalatlarda sorunlar vardır” diye kaydetti.

“Ayıplı mal”

Yollarda ve açık alan düzenlemelerinde yağmur suyu drenajının çok kötü yapıldığına dikkat çeken Emekli, “Blokların bahçelerinde, yollarda ve açık alan düzenlemelerinde yağmur suyu drenajı yetersiz ve çok kötü yapılmıştır. Yağışlarda binaların alt katlarının etkilenmesine, su baskınlarına neden olmaktadır. Sitenin binaları, yolları ve açık alanlarının drenaj şebekesi, yapıların yalıtımları ve iç tesisatları incelenerek hataların ve kusurlu, ayıplı imalatların düzeltilmesi gerekmektedir.

Ayrıca site yollarında kaplama olarak beton kilitli parke döşenmiştir. Yollarda yer yer oturma ve çökmeler oluşmuştur. Yol dolgularının iyi yapılmaması, yetersiz sıkıştırma, işçilik ve malzeme hataları ve yol eğimlerinin gerekli standartlara uygun düzenlenmemesi bu bozulmalara ve kullanımda sorunlara neden olmaktadır” diye konuştu.

Yıkılma tehlikesi var

Eğimli zemini tutma amaçlı yapılan istinat duvarlarının imalat hatalarıyla inşa edildiğini söyleyen Emekli, “Beton imalatı ve dökümü ile ilgili kurallara uyulmamıştır. Beton için sakıncalı olan iri malzeme-ince malzeme ayrışmaları istinat duvarlarının yüzeylerinde gözlemlenmiştir. Ayrıca birçok istinat duvarına arkasındaki zemin suyunun tahliye edilmesine yarayan barbakanlar imalat sırasında yapılmamış bu da özellikle zemin içindeki suyu artıran kış aylarında ve yağışlarda suyun da etkisiyle baskının artmasına neden olmaktadır. Site içindeki tüm istinat duvarları incelenerek bu durumdakiler tespit edilmelidir.

Sorunları giderilecek şekilde düzeltilmemesi halinde istinat yapılarının yıkılma, devrilme tehlikesi bulunmaktadır” diye belirtti. Yerleşime yeni açılan bölgelerde arazi zeminini inceleyen geoteknik çalışmaların yaşayanların güvenleri açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Emekli “Tüm sitenin projelendirilmesi sırasında özellikle böyle eğimli ve yerleşime yeni açılan bölgelerde üzerine inşa edilecek binalarla arazinin zemininin durumunu inceleyen geoteknik çalışmalar kontrol edilmelidir.

Bu çalışmalarda stabilite tahkikleri, kayma analizleri yapıların ve bu yapılarda yaşayanların güvenliği için son derece önemlidir. Bir de binaların inşaat aşamasındaki kalitesiz imalatları, yapımla ilgili sorumluları tespit edilerek evlerin kullanımının konut sahiplerine insanca koşulları sağlayacak düzeye getirilmesi sağlanmalıdır. Uzundere Toki konutlarında ikamet eden insanların yaşamını, yaşam standartlarını, sağlıklarını ve can güvenliklerini etkileyebilecek boyutlara ulaşabilecek sorunların çözülmesi gerekmektedir” dedi.

YENİGÜN

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Mimar Mühendis Tekniker Teknisyen İlanları 07-13 Nisan

Mimar Mühendis İlanları YENİ Mezun Bayan Mimar. Fotoğraflı CV: info@emcc.com.tr ÇAYYOLU’ndaki mimarlık ofisimize Bayan Mimar …