1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

TİMFED, Sektörün Sorunlarını Çözüyor!

İnşaat Sektörü Tüm Paydaşlarıyla Kentsel Dönüşüm Öncesinde İnşaat Sektörü Sorunları ve Geleceği’ni Mercek Altına Aldı

2012, dolar, Dumankaya İnşaat, inşaat sektörü, maliyet, medya, teknoloji, Timfed, Tobb, zam, Zeynep, Zeynep Bodur Okyay

TİMFED (Tesisat İnşaat Malzemecileri Federasyonu)’in ev sahipliğinde, 11 Ekim 2012 tarihinde TOBB Plaza’da gerçekleştirilen “Kentsel Dönüşüm Öncesinde İnşaat Sektörü Sorunları ve Geleceği” toplantısında, kamuoyunda çok tartışılan ama detayları fazla bilinmeyen konulara değilinildi.

Toplantı Kentsel Dönüşüm lie ilgili birçok gerçeği ortaya koydu. TİMFED Yönetim Kurulu Başkanı Y. Ali TUNG, Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman DUMANKAYA, İMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin BİLMAÇ ve TSF (Türkiye Seramik Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur OKYAY’ın konuşmacı olarak katıldığı ve Moderatörlüğünü TİMDER (Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği) Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Emre Alkin’in gerçekleştirdiği toplantıda medya ve inşaat sektörünün her kolundan yöneticiler ile profesyoneller katıldılar.

Konuşmacıların en çok altını çizdiği konu, Kentsel Dönüşüm hamlesinin durgun seyreden sektör için olumlu bir gelişme olduğu ancak detaylarının tam olarak çalışılmadan başlandığı oldu. Özellikle devletin bu konuda ayrıdığı finans kaynağının yeterli olmadığı ancak bazı kararlar ile faiz desteği sağlanırsa, dönüşüm için gereken kaynağın yaratılabileceği belitildi. Toplam Maliyetin Milyarlarca Dolar olduğu hatırlatırlırken, “istim arkadan gelir” şeklindeki bir yaklaşımın uygun olmayacağı da ifade edildi.

Küresel Ekonomik Konjonktür dahilinde sektör için gereken yeni hikayenin Kentsel Dönüşüm çerçevesinde oluşturulabileceği, ancak inşaat sektörünün ve inşaat malzemesi sektörünün kalite/fiyat rekabetine odaklanmış durumunun istenen sonuçları yaratamayacağı endişesinin altı çizildi. Diğer taraftan “konut stoku” sorununun abartıldığı, sektörde yeni teknoloji kullanılarak bitirlen projelerin alıcı bulduğu belirtili. Durgunluğun konut stoku nedeniyle değil, talep cephesindeki endişeler sebebiyle oluştuğu da ifade edildi. Bu arada sürekli fiyat baskısı altında olan malzeme sektörünün de maliyet artışları sebebiyle, talepteki durgunluğa rağmen yakın zamanda zam yapabileceği de belirtildi.

Konuşmacılar oldukça hazırlıksız ve plansız şekilde girişilen Kentsel Dönüşüm hamlesinin sektörün soğukkanlı ve tecrübeli duruşu sayesinde yoluna girebileceği konusunda umutları olduğunun altini çizerek sözlerini tamamladılar. Toplantı, ev sahipliğini yapan TİMFED Yönetim Kurulu Başkanı Y. Ali TUNG’un yaptığı kapanış değerlendirmesiyle sona erdi.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Ofis Fiyatları Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde

2019 yılı İstanbul’da son on yılın en düşük ofis kira ortalamalarının görüldüğü dönem oldu. Düşen …