1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Rusya’da İnşaat Mimarların Kontrolüne Geçecek

Rusya Komünist Partisi milletvekilleri, inşaat ruhsatı sahiplerinin, eskiden olduğu gibi, projelerini şehrin baş mimarlarına onaylatmalarını öngören yasa tasarısını Devlet Duması’na sundular.

Yasa tasarısı, Şehir İnşaat Yönetmeliği ve “Rusya Federasyonu’nda Mimari Faaliyet Hakkında” Federal Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Buna göre proje tasarlanmadan önce mimari yetkililer inşaat ruhsatı sahiplerine mimari planlama görevi verecekler. Hazırlanan proje ve inşa edilen binanın mimari planlama görevine uymaması durumunda ise yetkili birimler tarafından inşaat izni ve binanın kullanıma açılması izni verilmeyecek. Tasarıyı hazırlayanlara göre bu kuralların yürürlüğe girmesi, kentlerin kaotik oluşumunu ve tarihi özelliğinin bozulmasını önleyecektir.

2008 öncesi dönemde, inşaat ruhsatı sahipleri projelerini mimarlık birimlerine onaylatmaya mecburdular. 2008’den sonra ise devlet yetkilileri, inşaatların mimari görünümünü gayri resmi olarak kontrol edilmesini önerdiler.

İnşaatçılar ise bu durumda yeni şartların inşaat iznini almak için gerekli sürenin önemli ölçüde artacağından endişe ediyorlar. Oysa, ülke hükümeti tarafından imzalanan inşaat sektöründe yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili yol haritasına göre 2018 yılına doğru inşaat izinlerinin alınmasının ortalama süresinin yaklaşık 8 kat kısaltılması (423 günden 56 güne) gerekiyor

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Libya’ya İlk Dönen ENKA Oldu!

Libya tarafından Türk şirketlerine yapılan dönün çağrısına ilk cevabı ENKA verdi Dünya müteahhitler liginde 2’nci …