1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Kiracının vergi kesintisi mal sahibinden istenemez!

Vergi Usul Kanunumuzda (VUK) müteselsil (zincirleme) sorumluluk müessesesi vardır (VUK Md. 11). Ancak, yasa müteselsil sorumluluk uygulamasında usul ve esasları belirleme yetkisini Maliye Bakanlığı’na vermiştir

Soru: Kiracı, işyeri kirasından yüzde 20 oranmda kestiği Gelir Vergisi kesintisini mal sahibi adına vergi dairesine ödemezse, ileri ödenmeyen Gelir Vergisi kesintisi mal sahibinden istenir mi? Mal sahibinin kira stopaj mm ödenmesinden dolayı bir sorumluluğu var mı? • Üzeyir SARMAN

Cevap: Vergi Usul Kanunumuzda (VUK) müteselsil (zincirleme) sorumluluk müessesesi vardır (VUK Md. 11). Ancak, yasa müteselsil sorumluluk uygulamasında usul ve esasları belirleme yetkisini Maliye Bakanlığı’na vermiştir. İşyeri kira ödemelerinde kiracının yüzde 20 oranmda yaptığı vergi stopajını vergi dairesine ödememesi halinde, mal sahibinin de müteselsüen sorumlu olacağma dair bir düzenleme yapmamıştır. Bu nedenle kiracının mal sahibine ödediği işyeri kirasından kesmesine rağmen vergi dairesine ödemediği, Gelir Vergisi kesintisi mal sahibinden istenemez.

Posta

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418