1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İşyerini Bankaya Kiralayan KDV Beyanını Nasıl Yapacak?

İş yerinin bir bölümünün ATM dhazı yerleştirilmesi için bankaya kiralanması durumunda, KDV mükellefiyetinin tescil edilip edilmeyeceği ve KDV beyanının nasıl yapılacağı merak edilen konular arasında yer alıyor.

banka, banka işyeri, banka kira, İşyeri, işyeri kiralama, ofis kiralama

İş yerinin bir bölümünün ATM dhazı yerleştirilmesi için bankaya kiralanması ile İlgili yasa maddeleri

KDV Kanunu’nun;

– 1/18’inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin Katma Değer Vergisine tabi olduğu

-17/4-d maddesinde, sadece iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrirmenkullerin kiralanması işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu, hükme bağlanmıştır.

Kiraya verme olayı
Buna göre, işyerinin bir bölümünün ATM ci¬hazı yerleştirilmek üzere bankaya kiraya verilmesi işlemi KDV Kanunu’nun 1/1’inci maddesine göre katma değer vergisine tabidir. Bu itibarla, şirketin kiralama işlemi karşılığında her yılın Ocak ayında tahsil edeceği KDV işlemin gerçekleştiği döneme mahsus olarak verilecek 1 No.lu KDV beyannamesi ile beyan edilecek.

Sözcü

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Kat Mülkiyeti Sorunu Çözülüyor!

Emlak vergisi gelirlerini artırmayı hedefleyen Maliye, gayrimenkul envanteri oluşturuyor. Tapuda arsa görünen konut ve işyerlerinin …