1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İnşaat Mühendisliğinin Genel Faaliyet Alanları Nelerdir?

  • Bütün alt,üst,uzay ve su yapıları
  • Mühendislik yapıları, yani şehirleşmede altyapılar, köprü, karayolu, tünel, demiryolu, havalimanı, liman.
  • Su temini ve dağıtımı, kanalizasyon ağı, su arıtma istasyonu, su iletim hatları.
  • Elektrik enerjisi üretimi, sulama ve doğal afetlerden korunmak için baraj ve gölet.
  • Yapılarda hasar analizi, onarım ve güçlendirme.
  • Yapım ile ilgili her türlü konu
  • İnşaat mühendisleri, yapıların taşıyıcı sistemine ait hesaplamaları (tasarım ve dizayn) yapar (statik hesap). Bu hesaplamalara göre aks aralığı, kullanılacak malzemeye göre kolon, kiriş ölçü ve boyutları ile (betonarme ise) donatı yoğunluğu, (çelik yapı ise) profil tipi seçilir. Plan ve projeler, ölçeklere göre uygun uzunluk birimleri kullanılarak çizilir.

Sanılanın aksine inşaat mühendisleri, mekanları tasarlamazlar (baraj,yol, arıtma tesisleri vb. hariç), tasarım taşıyıcı sistemi direkt ilgilendirmiyorsa mimar tarafından yapılır. Taşıyıcı sistemi ilgilendiren tasarımlar mimar ve mühendis arasında birkaç kez gidip gelerek tamamlanır. Endüstri devrimi öncesi mimarlıkla birlikle yapılan meslek gelişen teknoloji ve hesaplamalarla mühendislik ve mimar olarak ayrılmıştır. Bir mimarın yapının taşıyıcı sistemi hakkında hiçbir sorumluluğu yoktur. Ancak yapıyı projelendiren mühendis tüm sorumlulukları üzerine almış kabul edilir.

Ülkemizde, Belediyeden bir projenin onay alabilmesi için lisanslı bir İnşaat Mühendisi tarafından yapıldığını belirten imzayı taşıması gerekir. Son yıllarda ülkemizde uygulamaya geçen “Yapı Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği” sayesinde her tür yapı inşaası eskiye nazaran daha sıkı bir biçimde denetlenmekte, özellikle yapının imal aşamasında yapılan yanlışlıklar ve hatalar önlenmektedir.

Modern ve donanımlı bir inşaat mühendisi olmak için; ileri düzeyde bilgisayar bilgisi (AutoCAD,SAP2000,ETABS,IDE,XSTEEL,VISUAL BASIC,İLERİ EXCEL,MATLAB vb. )yapı statiği (matris ve süperpzisyon ilkeleri) , deprem mekaniği (tdy,ts500,yapı cinsine göre zemin sınıfları,periyot,spektrumlar,eşdeğer deprem yükleri),malzeme (rijit malzeme,esnek,plastik ve elastik malzemeler) mukavemeti,yapı malzemesi (akıllı beton, dramix donatı, kalıp sistemleri,epoksi) ve her an geliştirilen binlerce yapı icadını çok iyi bilmesi, bilmiyorsa öğrenmesi gerekir.

Evrensel medeniyetimizin devam etmesi inşaat mühendislerinin var olmasıyla mümkündür.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

4. Su Yapıları Sempozyumu

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Ersan, “Türkiye, su stresi çeken bir ülkeden, …