1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Fason Nedir, Fason İş Ne Demektir, Fason Proje Çizimi

SÖZLÜKTE FASON!

Halk arasındaki söylemle “eve iş almak” olarakta adlandırımaktadır.

Fason üretim veya kısaca Fason, biri diğerine göre ekonomik üstünlüğe sahip iki firma arasındaki ilişki sonucu, küçük firmanın büyük firma için anlaştıkları türde, miktarda ve kalitede süreli olacak şekilde üretim yapması ve bu üretimi anlaştıkları tarihte teslim etmesidir.

Öncelikle Avrupa olmak üzere tüm dünyada 1960’lı yıllarda başlayan işçi eylemleri ve 1970’lerdeki petrol krizi çoğu ülkede önemli ekonomik sıkıntılar yaratmıştı. İşgücü piyasası da bundan payını almış, işçiler sık sık greve gitmişlerdi. Grevlerde geçen süre, üretimin sürekliliği önündeki en büyük engeldi. Bunun etkisi büyük üretim yapan firmalar üzerinde daha da fazlaydı. özellikle büyük ölçekli imalathanelerde ürün çeşitliğinin üretim takibinin zor oluşu nedeniyle üretim süreci ve sonrası ortaya çıkan geri bildirimlerin düzeltilmesi noktasında çeşitli ürün üretilmesi büyük ölçekli üretim yapan yapan imalathaneler için ekonomik bir yöntem olmayışı bu açıdan serbest piyasa anlamıyla rekabetçi ve bol çeşitli ürün üretimi noktasında kapitalist pazarın ihtiyaçlarını karşılatacak şekilde ürün çeşitliği gereksinimini ekonomik açıdan karşılamanın tek yolu modüler bir şekilde küçültülmüş ölçekli üretim noktalarına dönmek zorunluğu sebebiyle Fason üretim modeli bu gelişmeler üzerine ortaya çıktı. özellikle tekstil sektörü işçilerine makine ve çalışma alanı vererek onların küçük atölyeler açmalarını sağladılar. bazı işletmelerde bu ufak atölyeler büyük fabrikaların içinde yer alamaktadır. Böylece hem maliyeti düşürmüş oldular, hem de üretimde sürekliliği sağladılar. Maliyet düşmesinin nedeni harici atölyelerde ise üretimi çoğunlukla kendi ailesiyle birlikte gerçekleştirip, ayrıca bir işçilik ücreti ödememesinden kaynaklanıyordu. Fason üretim günümüzde de aynı temel esasları üzerine çalışma ilkeleriyle devam etmektedir.

Kaynak : Fason – Vikipedi, özgür ansiklopedi

—————————————————————————

MUHASEBE AÇISINDAN FASON:

Fason: Ticaret malzemesi marka sahibi tarafından karşılanarak başka bir firmaya yaptırılan mal, fason mal.

Uygulamada ise fason kavramı, asıl iş veya ürün sahibinin, iş veya ürün ile ilgili işlemlerin tamamını veya bir kısmını dışarıdan birilerine yaptırması halinde kullanılmaktadır.

Hatta bu mantık ile bakarsak, inşaat sektöründeki “taşeronluk” kavramı dahi “fason iş” olarak düşünülebilir.

Taşeron: Büyük bir işin bir bölümünü yaptırmayı, asıl müteahhitten kendi üzerine alan ikinci müteahhit.

Hatta tekstil sektöründe, dışarıya işi yaptıran tarafından hammaddesi verilmeden yaptırılan işler dahi fason iş olarak adlandırılmaktadır.

%8 KDV ORANININ UYGULANACAĞI FASON İŞLER

51 ve 53 numaralı KDV genel tebliğleri kapsamında “fason iş” olarak kabul edilen tekstil ve konfeksiyon işlerinde 01.06.2007 tarihinden itibaren %8 KDV oranının uygulanacağı kesindir.

Hammadde “işi yapan” tarafından temin ediliyorsa, bu iş kavramsal olarak “fason iş” olsa dahi, KDV oranı %18 olmalıdır.

—————————————————————————

PROJE AÇISINDAN FASON:

Tüm sektörlerde olduğu gibi, inşaat sektöründe de fason işler yapılmaktadır. Proje imalatı yapan kurumlar, taslak projeyi hazırladıktan sonra ellerindeki işlerin bir kısmını veya tamamını, mimar, mühendis, teknik ressam ya da yapı ressamlarına vererek zaman kaybının önüne geçmektedirler.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ..

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Libya’ya İlk Dönen ENKA Oldu!

Libya tarafından Türk şirketlerine yapılan dönün çağrısına ilk cevabı ENKA verdi Dünya müteahhitler liginde 2’nci …