1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Bakanlık 1. Derecede SİT Alanına İnşaat İzni Verdi!

Lara 1’inci derece doğal SİT alanında yer alan 71 yıllık Bababurnu Deniz Feneri’nin ’turizme açılması’ için başlayan inşaata iki ayrı bakanlıktan izin çıktı.

bakanlik-1-derecede-sit-alanina-insaat-izni-verdi

Bababurnu Deniz Feneri, Lara 1’nci derece doğal SİT alanı üzerinde, kentin denize sokulan en uç noktasında, 71 yıldır Antalya Körfezi’nde seyirdeki gemilere, balıkçı teknelerine yol gösteriyor. Mimarisiyle Osmanlı dönemi deniz fenerlerine benzeyen Bababurnu, Devlet Denizyolları ve Limanları Müdürlüğü tarafından 1944 yılında yaptırıldı.

Günübirlik tesis yapılacak

Fener, yanında geceleri feneri yakmak, fırtınalı havalarda feneri söndürmemek için fenercilerin evi olan müştemilatıyla falez kıyı bandının sembol yapısıydı. Ancak gelişen teknoloji fenercilere ihtiyacı ortadan kaldırırken, müştemilat da boşaltıldı ve kentin en güzel manzarasına sahip bu noktasında ’yalnız bir binaya dönüşen’ deniz fenerinin turizme açılması için 2007’de ilk adım atıldı. Antalya’da yerel yönetimlerin izin vermediği plan, 6 yıl sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylandı. Resen plan yapma yetkisini kullanan Bakanlık, Bababurnu fenerinde sadece ’deniz feneri’ yapısının muhafaza edilerek günübirlik tesis alanı olarak planladı.

Fenerle aynı yükseklikte

MÜŞTEMİLATIN yıkılarak deniz fenerinin hemen yanı başında fenerle aynı yükseklikte yapılan bina, zemine doldurulan toprak ve yükselen istinat duvarları, Antalya’da tepkilere neden oldu. Tepkiler üzerine inşaatta incelemelerde bulunan Muratpaşa Belediyesi ekipleri, projeye aykırılıklar olduğu gerekçesiyle 18 Aralık’ta inşaatı mühürlendi. Muratpaşa Belediyesi, inşaatın durdurulmasının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan planların, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden ise ruhsatın iptalini talep Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 11 Ocak tarihli yazısında, iptali istenen planların Muratpaşa Belediyesi’nde 1 ay süreyle askıda kaldığını, ancak itiraz olmadığını hatırlattı, planların yürürlükte olduğunu bildirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 18 Ocak tarihli kararında ise ruhsat iptal talebine de olumsuz yanıt verildi.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Beyaz Holding Yöneticileri İnşaat Firması Kuruyor!

Deniz Feneri soruşturmasında isimleri geçen Beyaz Holding yöneticileri Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik ve İsmail Karahan …