1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

ArchiCAD Bazı Kısayol Tuşları

Ctrl+S / Planı Kaydet.
Ctrl+O / Kayıtlı Bir Projeyi Açar.
F2 / Kat Planlarına Geçiş
F5 / 3d View
F10 / Render Alma.
Ctrl+7 / Kat Ayarları.
Ctrl+L / Katman Ayarları

CTRL+Shift+G / Grubu Çöz.
Ctrl+G / Grupla.
Alt+G / Grubu Dondur.

Enter / İşlemi Bitir , Onayla.
CTRL+Sol Tık / Budama(Trim)
CTrl+D / Taşıma(Move)
CTrl+Shift+D / Kopyalayarak Taşıma.
Ctrl+E / Döndürme(Rotate)
Ctrl+Shift+E / Kopyalayarak Döndürme.
Ctrl+T / Mimari Elemanların Özelliklerine Girme.
Shift’e Basılı Tutmak / Ortho Modunu Basılı tuttuğunuz kadar aktive eder.
Shift+R / Ortho Modu Aktif.(Sabitliyor)
Ctrl+M / Aynalama (Mirror)
(Kapı için : Ctrl+M Sağa-Sola,Ctrl+E Yukarı-Aşağıya)
Mouse Roll Çift Tıklama / Çalışma Ekranını Tam Sayfa Yapar. (Fit to Window)
Ctrl+Z / İşlemi Geri Alma. (Undo)
Ctrl+Shift+Z / İşlemi İleri Alma. (Redo)

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418