1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

6 Çatı Sistemleri

6.02 Çatı Sistemleri
6.03 Çatı Eğimleri
6.04 Betonarme Çatı Plakları
6.05 Prekast Beton Çatı Sistemleri
6.06 Strüktürel Çelik Çatı Çerçevesi
6.07 Çelik Rijit Çerçeveler
6.08 Çelik Makaslar
6.09 Makas Çeşitleri
6.10 Uzay Kafesler
6.12 Çelik Kafes Kirişler
6.13 Kafes Gövdeli Kiriş Çerçeve
6.14 Metal Çatı İskeleti Döşemesi
6.15 Çimentolu Çatı Plakaları
6.16 Mertek Çerçevesi
6.18 Hafif Çatı Çerçevesi
6.19 Ahşap Mertekler
6.20 Ahşap Mertek Çerçevesi
6.23 Örtü Altı Kaplaması
6.24 Ahşap Plaka-Kiriş Çerçevesi
6.26 Ahşap Dikme-Kiriş Birleşimleri
6.28 Ahşap Makaslar
6.30 Ahşap Makaslı Mertekler

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Kısaca Çatı Nedir?

Çatı sistemlerini anlatmadan önce çatıdan bahsetmek gerekir.. Binayı yukarıdan gelen yağmur, kar ve rüzgâr etkilerine …