1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

316 Maden Sahası İhale Edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG), 316 maden sahası ihale edilecek.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, MAPEG tarafından 316 maden sahasının ihaleye çıkarıldığı bildirildi..

İhaleye ilişkin bilgilerin, ilanın yayımlanmasından itibaren en az 15 gün süre ile MAPEG’in internet sitesinde duyurulacağı da aktarıldı.

İhaleler ise kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak.

Uç ürün üretme şartı

Ayrıca, Sivas’taki 4. grup nikel-kobalt maden sahası uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihaleye çıkarıldı.

İhale edilecek sahaya ilişkin bilgiler, MAPEG’in internet adresinde ilan edilecek. İlanda, tesis şartlı olarak ihalesi yapılacak sahanın ihale şartnamesi, koordinat bilgisi, alanı ve ihale tarihi yer alacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte saat 09.00 ile 09.30 arasında MAPEG Atilla Şinasi ÖZDEMİR Konferans Salonu’nda ihale komisyonuna doğrudan yapılacak. Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulü ile yapılacak ihaleye katılabilmek için gereken teminat tutarı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20’sinden az olamayacak.

Hakkında: SerMimar

Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.

Ayrıca...

İstanbul Finans Merkezi İhalesi Tarihi Açıklandı

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Özel Proje ve Rekreasyon Alanı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi …