1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

2020 Yılı Birim Fiyatları Ne Zaman Yayınlanacak?

2020 yılı birim fiyatları yayınlanmaya başlandı! 2020 yılı birim fiyatları ve 2020 yılı birim fiyatları yayınlanan kurumların listesini buradan inceleyebilirsiniz.

2020 Yılı Birim Fiyatları

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yapım işleri yaklaşık maliyetlerin hesabında kullanılan birim fiyatlar, ilgili resmi kurumlar tarafından yıllık olarak yayınlanır, Yeni yılın gelmesi ile birlikte sektör mensupları da şimdiden 2020 yılı birim fiyatları’nın ne zaman yayınlanacağını sormaya başladılar.

Ülkemizde yapım işlerine yönelik rayiç, birim fiyat, analiz ve tarif hazırlama ile bunları yayınlama yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına verilmiştir. Ancak inşaat sektöründeki işlerin nitelik ve nicelik olarak çok fazla olması, yapılan işe göre yapım kriterlerinin değişiklik göstermesi vb. sebeplerle Yüksek Fen Kurulu dışında 10 idarenin de birim fiyat yayınlama yetkisi bulunmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından yayınlanan rayiç ve birim fiyatlar diğer resmi idareler tarafından yayınlanan birim fiyatların temelini oluşturur. Bu nedenle birim fiyat yayınlaması yapan diğer idareler 2020 yılı birim fiyatları’nı Yüksek Fen Kurulu 2020 yılı birim fiyatları’nı yayınladıktan sonra yayınlayacaktır.

Yüksek Fen Kurulu tarafından belirlenen birim fiyatlar hazırlandıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile yürürlüğe girmektedir.

Yüksek Fen Kurulu, birim fiyatları daha hızlı ve sağlıklı hesaplayarak sektör çalışanlarına ulaştırma sürecinde AMP Yazılım tarafından geliştirilen Birim Fiyat Otomasyonu programını kullanmaktadır.

Yeni bir yıl demek, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında iş yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların yüklenici firmaları için yeni birim fiyatlar demektir. Sektörde faaliyet gösteren herkes yeni yıla girişle birlikte birim fiyatların ne zaman yayınlanacağını merak eder.

Geçmiş yıllarda birim fiyatların yayınlanma dönemlerini incelediğimizde, 2019 Yılı Birim Fiyatlarının 25/02/2019 tarihinde yayınlandığı görülmektedir. Yayınlanan bu fiyatlar 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında geçerlidir. Ayrıca Yüksek Fen Kurulu başkanlığı 14.03.2019 ve 02.04.2019 tarihlerinde yayınladığı düzeltme cetvelleri ile bazı pozların bilgilerinde düzeltmeler yapmıştır. Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı’nın geçmiş dönemlere ilişkin birim fiyat yayınlama tarihlerini incelediğimizde 2020 Yılı birim fiyatları’nı Şubat 2020 ayı içinde yayınlanması beklenmektedir.
Hangi İdareler Birim Fiyat Hazırlamaktadır?

Teknolojideki değişimler doğrultusunda inşaat sektöründe kullanılan malzemeler ve üretim teknikleri de değişiklik göstermektedir. Yeni gelen malzeme ve üretim tekniklerine göre yeni imalatların tanımlanması, yapım şartlarının belirlenmesi ve analizlerinin yapılması gerekir. Birim fiyat yayınlaması gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar değişen şartlara paralel olarak birim fiyatlarını her yıl yenilenmekte, güncelliğini kaybetmiş pozlar kaldırılarak yeni pozlar yayınlanmaktadır.

Türkiye’de birim fiyat yayınlama yetkisi olan kurum ve kuruluşlar şunlardır.
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
-Karayolları Genel Müdürlüğü
-İller Bankası Genel Müdürlüğü
-Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
-Vakıflar Genel Müdürlüğü
-Milli Savunma Bakanlığı
-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
-Türk Telekomünikasyon A.Ş.
-TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
-İSKİ Genel Müdürlüğü

Kaynak

internet sitemize eklenmiştir.

Hakkında: SerMimar

Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.

Ayrıca...

Metraj, Yaklaşık Maliyet ve Teklif Eğitimi İstanbul

METRAJ,YAKLAŞIK MALİYET VE TEKLİF EĞİTİMİ İstanbul 13. Dönem kursumuz 14 Mayıs – 4 Haziran 2016 …