1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

2019 Yılı ÇSB Birim Fiyatları Yayınlandı (25 Şubat 2019)

2019 Yılı Birim Fiyatları

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yapım işlerinde yaklaşık maliyetlerin belirlenmesinde kullanılacak birim fiyatlar ilgili resmi kurumlar tarafından yıllık olarak yayınlanır, Yeni yılın yaklaşması işle beraber sektör mensupları şimdiden 2019 yılı birim fiyatları‘nın ne zaman yayınlanacağını sormaya başladılar.

Ülkemizde yapım işlerine yönelik rayiç, birim fiyat, analiz ve tarif hazırlama ile bunları yayınlama yetkisi Çevre Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığına verilmiştir. Ancak inşaat sektöründeki işlerin nitelik ve nicelik olarak çok fazla olması, yapılan işe göre yapım kriterlerinin değişiklik göstermesi vb. sebeplerle Yüksek Fen Kurulundan başka 10 idarenin daha birim fiyat yayınlama yetkisi bulunmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu tarafından yayınlanan rayiç ve birim fiyatlar, birim fiyat yayınlaması yapan diğer resmi idarelerin fiyatlarınında temelini oluşturur. Bu nedenle diğer idareler 2019 yılı birim fiyatları‘nı Yüksek Fen Kurulu 2019 yılı birim fiyatları’nı yayınladıktan sonra yayınlayacaktır.

Yüksek Fen Kurulu tarafından belirlenen birim fiyatlar Çevre ve Şehircilik Bakanının onayı ile yürürlüğe girmektedir.

Yüksek Fen Kurulu 2019 yılı birim fiyatları’nı daha hızlı hesaplamak ve yayınlamak için AMP Yazılım tarafından geliştirilen Birim Fiyat Otomasyonu programını kullanmaktadır.

Yeni bir yıl demek, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında iş yapan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunların yüklenici firmaları için yeni birim fiyatlar demektir. Sektörde faaliyet gösteren herkes yeni yıla girişle birlikte birim fiyatların ne zaman yayınlanacağını merak eder.

Geçmiş yıllarda birim fiyatların yayınlanma dönemlerini incelediğimizde, 2018 Yılı Birim Fiyatlarının 21/02/2018 tarihinde yayınlandığı görülmektedir. Yayınlanan bu fiyatlar 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında geçerlidir. Ayrıca Yüksek Fen Kurulu başkanlığı 26.02.2018 tarihinde yayınladığı düzeltme cetveli ile bazı pozların bilgilerinde düzeltme yapmıştır. Bu bağlamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019 Yılı birim fiyatları’nı yine Şubat 2019 ayı içinde yayınlanması beklenmektedir.

Hangi İdareler Birim Fiyat Hazırlamaktadır?

Teknolojideki değişimler doğrultusunda inşaat sektöründe kullanılan malzemeler ve üretim teknikleri de değişiklik göstermektedir. Yeni gelen malzeme ve üretim tekniklerine göre yeni imalatların tanımlanması, yapım şartlarının belirlenmesi ve analizlerinin yapılması gerekir. Birim fiyat yayınlaması gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar değişen şartlara paralel olarak birim fiyatlarını her yıl yenilenmekte, güncelliğini kaybetmiş pozlar kaldırılarak yeni pozlar yayınlanmaktadır.

Türkiye’de birim fiyat yayınlama yetkisi olan kurum ve kuruluşlar şunlardır.

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı
 • Karayolları Genel Müdürlüğü
 • İller Bankası Genel Müdürlüğü
 • Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Milli Savunma Bakanlığı
 • Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
 • Türk Telekomünikasyon A.Ş.
 • TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
 • İSKİ Genel Müdürlüğü

internet sitemize eklenmiştir.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418