1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

18.194 Her Türlü Ahşap Çatı Sökülmesi

Poz Numarası : 18.194

Tanımı : HER TÜRLÜ AHŞAP ÇATI SÖKÜLMESİ

Birim Fiyat Kitabı : Bayındırlık Bakanlığı

Açıklaması ( Tarifi) : Kiremitlerin çıkarılması, çıkan her türlü malzemenin muntazam bir şekilde cins ve eb’atlarına göre ayrı ayrı, boy boy ayrılması, istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, 1 m² her türlü ahşap çatı sökülmesi fiyatı:

Ö L Ç Ü : Sökülen yatay alan üzerinden hesaplanır.

2007 Fiyatı: 6.80
2006 Fiyatı: 5.93
2005 Fiyatı: 5.33

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Binalardaki Sorunların Yüzde 90’ı Çatılardan Kaynaklanıyor!

Türkiye’de toplam büyüklüğü 130 milyon metrekareye ulaşan çatı sektörü, yalıtımsız binalardan şikayetçi Onduline Avrasya CEO’su …