1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

18.241 Ahşap Çatıya 0.50 mm Galvaniz Oluklu Sac İle Çatı Örtüsü Yapılması

Poz Numarası :18.241

Tanımı : AHŞAP ÇATIYA 0.50 MM.GALVANİZLİ OLUKLU SAÇ İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI

Uzun Tanımı : AHŞAP ÇATI ÜZERİNE 0.50 MM KALINLIKTA GALVANİZLİ OLUKLU SAÇ İLE ÇATI ÖRTÜSÜ YAPILMASI.
Birim Fiyat Kitabı : Bayındırlık Bakanlığı

Açıklaması ( Tarifi) : Mevcut ahşap çatı üzerine 5×5 cm.lik kadronların galvanizli çivi ile yeterli aralıklarla tesbiti, kadronların üzerine TS 822’ye uygun (TSE belgeli ) …..mm. kalınlığında galvanizli oluklu saç levhaların (Poz. No: 04.277) döşeme işlemine hakim rüzgâr yönüne ters yönden başlamak ve birbiri üzerine şartnamesine uygun olarak en az enden 10 cm. ve boydan 15 cm. bindirilerek, oluklu levhalara matkapla delindikten sonra, madeni pul ve lastik conta kullanılarak en az 6.5 cm.lik kepli trifon vidalarla (Poz. No: 04.722) vidalanarak tespit edilmesi, baca dibi ve diğer sıva diplerinin su sızdırmıyacak şekilde yalıtılması, mahya elemanları ile mahyaların teşkili, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit kârı ve genel giderler dahil, ahşap çatı üzerine …..mm. kalınlıkta galvanizli oluklu saç levhalar ile 1 m² çatı örtüsü yapılması fiyatı:

Ö L Ç Ü : Meyilli satıh üzerinden hesaplanır. 0.25 m²’den büyük boşluklar düşülür, varsa saçak alınları olçüye dahil deilir.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Çatı Kaplamaları ve Şartnameleri

18.1 – Ahşap Çatı Üzerine Çinko Çatı Örtüsü Yapılması : (TS : 951) Çinko, şartnamesindeki …