1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Üniversitelilerden Köy Mimarisine Sanatsal Dokunuş

MSGSÜ öncülüğünde çeşitli üniversitelerden güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi öğrencileri, “Köyünü Yaşat Projesi” kapsamında Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Tongurlar köyünde sivil mimari yapıları yeniliyor.

universitelilerden-koy-mimarisine-sanatsal-dokunus

Bilecik’in Gölpazarı ilçesi Tongurlar köyündeki sivil mimari yapılar, çeşitli üniversitelerden güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi öğrencilerinin çalışmalanyla yenileniyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) yürütücülüğünde, 8 üniversitenin desteği, mimarlık ve güzel sanatlar bölümlerinden yaklaşık 500 öğrencinin katılımıyla hayata geçirilen “Köyünü Yaşat Projesi” devam ediyor. Bu kapsamda 2013’ten bu yana eski okul binası ve köy evinin onanım sürerken, köy çeşmelerinin yapımı ise tamamlandı.

MSGSÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ümit Arpacıoğlu, üniversitenin yürütücülüğünde devam eden projenin, kırsal alanlann yeniden nasıl ele alınacağına odaklandığını söyledi. Proje yer alan yaklaşık 500 öğrencinin atıl okulun restorasyonu ve bir yapıyı “öğrenci evi”ne dönüştürme çalışmalanm sürdürdüğünü anlatan Arpacıoğlu, “Bu bölgenin, başka bir özelliği de var, topraklanmızdan taş çıkarılıyor ve yurt dışına ihraç ediliyor ama köylü bundan hiç yararlanmamış. O yüzden mevcut köy çeşmeleri, kendi özgün taşı kullanılarak yeniden heykeltıraşlar tarafından yorumlandı.” dedi. Arpacıoğlu, 8 üniversitenin ve akademik personelin desteğiyle gerçekleştirilen projeye, gelecek yıl yurt dışından katılımlann da olacağım bildirdi.

Projeyle köylüye hem düşünsel anlamda destek olmayı hem de onları sanatla buluşturmayı amaçladıklarım vurgulayan Arpacıoğlu, şöyle konuştu: “Projenin başka bir özelliği de öğrencilerin inanması. Hem mimarlık hem de sanat öğrencileri aktif şekilde projeye dahil oluyor. İlk uygulama deneyimini proje kapsamında gerçekleştiriyorlar. Böylece kendi yarattıkları o tecrübeyle de kırsal alandaki köylüye ya da ilçedeki vatandaşa yardımcı oluyorlar. Buradaki heykeller, ilçenin güzelleştirilmesi için yapılıyor. Bu, aslında öğrenciye inanan bir projenin hayata geçirilmesi. Süreç kırsal alanlara, geleneksel mimarimize ve geleneksel halk dokumuza bir atıfta bulunuyor. Proje kapsamında yapılan bütün çalışmalar, aslında kaybolan değerlerimizi yeniden canlandırmak. Sanat işlerimizi hem işlevsel hem de geçmişe dönük kaybolan değerlerimizi canlandırmaya yönelik planlamaya çalışıyoruz. Kırsal alanlarda kaybolan değerleri yeniden canlandırarak, kendi özgün hallerine daha modem ve çağdaş şekilde dönmesi yönünde mesajlar vermek istiyoruz.”

“YÖRE TAŞINDAN KOZA HEYKELİ”

MSGSÜ Güzel Sanatlar Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Bülent Çınar da 20-30 yıl öncesine kadar önemli bir ekonomik noktada bulunan ipek böcekçiliğini tekrar canlandırmak adına yöre taşını kullanarak koza heykeli tasarladığım söyledi. “Bilecik beji” olarak bilinen ve ekonomik değeri yüksek taşın çıkarılıp satıldığını, bunun ilçeye de katkısı olması gerektiğini dile getiren Çınar, şunlan kaydetti: “Şu an ipek böcekçiliği yapılmaması, geçmişte yapılmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu çalışma, bence geçmişteki çok önemli etkinliklerin bir belge niteliğinde ortaya konması. Heykelim, 9 kozadan oluşacak. İlçe merkezinde bulunan, yöre taşından tarihi Taşhan yanında sergilenecek. Bir anlamda ilçenin kendi taşını, kendine tanıtmış oluyoruz. Bu, sıra dışı bir proje. Kırsal alanda ve dünyada da çok fazla örneği görülebilen proje değil. Proje tamamlandığında heykelleri yerlerine yerleştirmeyi düşünüyomz. Bir kısmı yerleşti. Çeşmelere sular bağlandı, su akmaya başladı.”

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418