1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Türk Ytong’dan Deprem Haftasında Önemli Açıklamalar

Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel, 1 – 7 Mart tarihlerindeki Deprem Haftası öncesinde açıklamalar yaptı:

turk-ytongdan-deprem-haftasinda-onemli-aciklamalar

Bilindiği üzere Türkiye, yüzde 90’ı deprem kuşağı içinde yer alan bir deprem ülkesidir. Ülkemiz, son yıllarda büyük kayıplara sebep olan üzücü deprem felaketleri yaşadı. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de 644 kişinin hayatını kaybettiği Van depremlerini yaşadık. Tüm ülkeye büyük acılar yaşatan bu deprem felaketleri, Türk yapı sektöründe de önemli değişimleri başlattı.

Türkiye gibi bir deprem ülkesinde yapıları inşa ederken çok daha dikkatli ve itinalı olmak gerekmektedir. Hem devlet hem de toplumumuz artık güvenli binalar inşa edilmesi noktasında geçmiş yıllara göre daha titiz davranıyor. Devlet yönetmelikleriyle güvenli yapı inşa edilmesini zorunlu hale getirdi. Deprem bilinci konusunda daha gidecek yolumuz olsa da adımlarımızı hızlandırmaya başladığımızı söyleyebiliriz. Deprem yönetmeliklerine göre yapılan binalarda daha güvenli ve huzurlu bir hayat sürmek mümkün olmaktadır.

Hafif yapılar depremde avantajlı

Daha hafif binalar inşa edildiğinde deprem riskleri de azalmaktadır. Yapı malzemesinde hafiflik ve güvenlik denince de akla ilk olarak Ytong malzemesi gelmektedir. Kuru birim hacim ağırlığı 400 kg/m³ Ytong, hafifliğiyle binaların toplam ağırlığının, dolayısıyla depremde maruz kalacağı kuvvetlerin azalmasını sağlamaktadır. Ytong, bu anlamda güvenli yapılaşma için önemlidir.

Ytong konutları, depremi hasarsız atlattı

Ytong konutları; Ytong’un taşıyıcı özelliğe sahip donatılı duvar, döşeme ve çatı panelleri ile oluşturulan bir yapıdır. Depreme karşı, yönetmeliklerde öngörülen özelliklere sahip Ytong donatılı elemanları ile oluşturulan bu yapılar; depreme ve yangına karşı son derece dayanıklı, iklimlendirme masrafları en aza indirilmiş yapılardır. Marmara depremi ve Van depremi sonrasında yapılan incelemelerde, Ytong donatılı elemanları ile yapılan konutların depremi hasarsız olarak atlattığı tespit edilmiştir. Ytong konutlarının depreme dayanıklılığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın raporuyla da belgelenmiştir.

Yangın riski unutulmamalı

Depremlerde yıkım kadar deprem sonrası çıkan yangınlar da can kayıplarına sebep olmaktadır. Ytong A1 sınıfı ‘hiç yanmaz’ bir yapı malzemesi olması nedeniyle yangın sırasında zehirli gaz açığa çıkarmamaktadır. Ytong malzemesinin yangına dayanıklılığı yüksek olduğu için yangın kaçış koridorlarında Ytong ürünleri tercih edilmektedir.

Kentsel dönüşümde önemli rol üstlenecek

Türkiye’deki mevcut yapı stoğunun yaklaşık yüzde 60’ının deprem açısından riskli binalardan oluştuğu ifade edilmektedir. Önümüzdeki dönemde bu durumdaki 6,5 milyon adet konutun Kentsel Dönüşüm projeleri kapsamında ele alınması planlanmaktadır. Ytong, depreme karşı sağladığı avantajlar ve fark yaratan birçok özelliği ile bu projelerde çözüm ortağı olacaktır.

Kaynak: Emlakofis

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Binaların Hala Yüzde 85’i Yalıtımsız!

Bireysel olarak enerji tasarrufu yapmanın en önemli adımı ise ısı yalıtımı yaptırmaktan geçiyor. Ülkemizde her …