1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Türk İnşaat Pazarı Dünyanın En Hızlı Büyüyen Pazarı Olacak!

Yapı-Endüstri Merkezi’nin (YEM) hazırladığı Türk Yapı Sektörü Raporu’nda, Türkiye inşaat pazarının önümüzdeki 10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olmasının beklendiği kaydedildi

YEM Genel Müdürü Barış Onay’ın açıkladığı raporda, 2020’de dünya inşaat sektörü hacminin yarıdan fazlasının gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşeceğinin hesaplandığı ifade edilerek, Türkiye’de geçen yılın ilk 9 ayı sonunda yakalanan yüzde 18,4’lük büyüme rakamı ile sektörün 2006 yılındaki performansı yakaladığı belirtildi.

Türkiye inşaat pazarının önümüzdeki 10 yılda dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri olmasının beklendiği kaydedilen raporda, “Yapılan projeksiyonlar Türkiye inşaat piyasasının önümüzdeki 10 yılda ortalama yüzde 7,3’lük bir büyüme göstereceğini işaret etmektedir. Bu rakamlar esas alındığında yurtiçi inşaat piyasasının 2020’de bugünkünün reel fiyatlarla 2 katına çıkacağı tahmin edilmektedir” denildi.

Raporda, yıllık döviz gelirleri 1 milyar dolar dolayında olan müteahhitlik sektörünün önümüzdeki dönemlerde özellikle altyapı inşaatları ve gelişmekte olan ülkelerde yapılacak çalışmalar ile bu seviyenin çok daha üzerine çıkacak potansiyele sahip olduğunun belirtildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Halen mevcut olan durum geleceğe yönelik olarak ciddi riskleri de barındırmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri ülkemizdeki inşaat faaliyeti içerisinde konut sektörünün ağırlığının yüzde 60 düzeyinde olması, konut üretiminin tüm sektörlerden girdi kullanması ve bugüne kadar verilen konut kredilerinin geri dönmesiyle ortaya çıkacak en ufak bir krizin bile domino etkisi yaratarak hem inşaat sektörünü hem de yüzlerce yan faaliyet alanını doğrudan etkileyecek olmasıdır. Bu bağlamda sektörün ve firmaların riskleri ayrıntılı biçimde değerlendirerek kalıcı çözümler oluşturması gerekmektedir.”

-TÜRKİYE İŞ MAKİNELERİ SEKTÖRÜ-
TÜİK ve DPT verilerine göre konut stoku üretim değerinin 2015 yılında 502 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedilen raporda, ülke ekonomisinin yaklaşık yüzde 1,2’sini oluşturan Türkiye iş makineleri sektörünün, dünyada Çin’den sonra en hızlı büyüme potansiyeline sahip 2. pazar niteliğiyle büyük bir güç olduğu, 50’den fazla ülkeye ihracat yapan iş makineleri sektörünün, 2010 başındaki beklentilerin aksine yılı yüzde 80’e varan büyüme ile kapadığı bildirildi. Türkiye’nin, büyüme oranı yüzde 75 olan Çin’i geride bırakarak dünyada en hızlı büyüyen pazar konumuna geldiği, 2014 yılında iş makineleri sektörünün yatırım miktarının 3,6 milyar dolara, imalattaki kapasite kullanım oranının ise yüzde 88’e çıkacağı kaydedildi.

Raporda, dünyada inşaat malzemeleri sanayisinin, dünya ekonomisinden daha hızlı büyüyerek 2020’de 12,7 trilyon dolarlık bir hacme ulaşarak dünya ekonomisinin yüzde 14,6’sını temsil edeceği belirtildi.

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye çimento sektörünün üretimini yüzde 60 oranında artırmasının beklendiği kaydedilen raporda, demir-çelik sektörünün de bugünkü konumunu koruyabilmesi için yapılması gerekenlerin başında üretim maliyetlerinin Rusya, Ukrayna ve Çin gibi rakiplerle aynı seviyelere düşürülmesinin geldiği vurgulandı.

-LİBYA’DAKİ OLAYLAR-
Barış Onay, yaptığı değerlendirmede, Türk yapı firmalarının fiyatla rekabete devam etmeleri halinde en büyük problemlerinin Çinli firmalar olacağını belirterek, inşaat malzemelerinin tekstil ile birlikte Türkiye’nin önemli sektörlerinden olduğunu, sektörün, 3 katına yaklaşan bir ihracat artışı, 7 milyar dolar ithalat, 23 milyar dolar ihracat yaptığını ve Türkiye’nin cari açığının fonlanmasında çok büyük bir etkisi bulunduğunu söyledi.

Türkiye’de bina maliyetlerinin artmakta olduğunu, aynı paraya daha az metrekare inşa edildiğini belirten Onay, Türkiye’de yapılan bina inşaatının yüzde 80’inin konut olduğunu, konutla dönen bir iç inşaat pazarı bulunduğunu, toplam inşaatların da yüzde 50’ye yakınının kamu yatırımlarından oluştuğunu ifade etti.

Onay, Libya’daki gelişmelere değinirken, “Devam eden 15 milyar dolarlık proje var. Şu anda o parayı kim ödeyecek? Müteahhitlik çok riskli bir iş. Libya’da yarım kalmış bir inşaatı nasıl tamamlarsanız? Türkiye inşaat ekonomisi için Libya örneği çok büyük bir sınav. Çünkü yurtdışı müteahhitliğinde bize büyük bir sekte vurulabilir” şeklinde konuştu.

Öngörülemez siyasi risklerin, Türk müteahhitliğinin önünü tıkadığı sürece Türk inşaat malzemeleri sektörünün önünü de tıkayacağını, içeride reel sektörde de problemler yaratacağını savunan Onay, “Libya’dan doğacak riskin Türkiye’ye bir geri dönüşü mutlaka olacaktır” dedi.

Onay, bu yıl Yapı Fuarı’nda konuk ülke olarak Rusya’yı seçtiklerini hatırlatırken, Rusya ve Libya arasında kaldıklarını, Libya’nın daha riskli bir ülke olduğunu düşünerek Rusya’da karar kıldıklarını söyledi.

Barış Onay, Akkuyu nükleer santralinin proje bedelinin 6 milyar dolar olduğunu belirterek, “Bu harcama bile ekonomik bir kalkınma yaratacaktır. Burada 1 milyar dolarlık inşaat malzemesi var. Bu malzemeleri Türkiye içerisinden
sağlayabildiğimiz takdirde bu ülkeyi olumlu etkileyecektir. Türk inşaat sektörü tarafından bu projenin yakından takip edilmesi gerekir” diye konuştu.

AA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Yapı Sektöründe Gelecek İnovasyon’da!

“İnovasyon”; Yapı-Endüstri Merkezi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen İnovasyon Konferansı’nda ele alınacak. İnovasyon Konferansı 2012 …