1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Tasarımı Yapılan Bir Yapıda Aranan Özellikler

Tasarımı Yapılan Bir Yapıda Aranan Özellikler

tasarimi-yapilan-bir-yapida-aranan-ozellikler

1) İç ve dış etkilere dayanabilecek sağlamlıkta olması

2) Yapının ekonomik olması

3) Bir yapının işlevsel olması

4) Estetik olması

5) Malzemelerin, yapının özelliklerine ve yapım tekniklerine uygun olarak kullanılması

İç ve Dış Etkilere Dayanabilecek Sağlamlıkta Olması

Yapının zati ve hareketli yükleri hesaba katılarak zeminin taşıyabileceği yük iyi tespit edilmelidir. Bölgenin iklim şartları, coğrafi konumu, deprem bölgesi olup olmadığı gibi özellikler dikkate alınmalı ve yapı bu etkilere dayanabilecek sağlamlıkta olmalıdır. Malzemelerin seçimi, testleri ile kullanımlarının, bayındırlık ve iskân bakanlığının belirtmiş olduğu kriterlere uygun olması gerekir.

Yapının Ekonomik Olması

Bir yapının veya malzemenin ekonomik olması, onun ucuz olacağı anlamına gelmez. İlk maliyeti düşük olan herhangi bir malzemenin ve uygulamanın ileride çok fazla onarım gerektirebileceği ve maliyetinin artabileceği dikkate alınmalıdır. Bir yapının, en az ilk maliyetiyle en uzun ve verimli kullanmayı sağlayabilmesi esas alınmalıdır. Bu nedenle, yapıda kullanılacak malzemelerin kaliteli olmasına dikkat edilmeli, en ekonomik şekilde teminine gidilmelidir. Ayrıca, yapının inşa edileceği bölgenin iklim şartları dikkate alınarak gerekli iş planları yapılmalıdır.

Bir Yapının İşlevsel Olması

İşlevsellik ile yapının, planlanan amaca uygun olması ifade edilmektedir. Yapılacak yapı, hangi amaç için inşa edilecekse o amaç paralelinde ihtiyaçlar belirlenerek planlama yapılması gerekir. Örneğin; konut olarak inşa edilecek bir binanın konutlarda, hastane olarak yapılacak bir binanın hastanelerde, atölye olarak inşa edilecek bir binanın atölyelerde aranan ve bulunması gereken özellikler bakımından tasarlanması gerekir. Bu tasarımlarda; hangi mekânların nerede ne büyüklükte olması gerektiği, mekânların kapı ve pencere ölçüleri, merdiven ve asansör yapıları ile büyüklükleri, kişi başına düşen alan, hacim ve kat yüksekliklerinin iyi tayin edilmiş olması gerekir. Bir konutta kapılar açıldığında arkasında ölü alan kalmaması, bir sınıfın tanzim be düzenine ışığın soldan gelmesi gerektiği. Bir atölyede yukarı doğru kaldırılan bir inşaat demirinin veya latanın tavanda lambalara değmemesi için kat yüksekliğinin fazla olması işlevsellikle doğrudan ilgilidir. Söz konusu hususlar, bilimsel olarak belirlenmiş ve esasları literatürde ortaya konmuştur.

İşlevsellik için önemli olan hususlardan biri de mimari proje yapılarken diğer ihtisas kolları ile sıkı bir iş birliği yaparak en ince noktasına kadar detaylandırma yapılmasıdır. Buna örnek olarak, binanın taşıyıcı sistemi ile tesisat sorunlarının birlikte düşünülmesi verilebilir. Hazırlanan detay ve projeler, uygulamada büyük kolaylıkları ve istenilen sonucu elde etmeyi sağlar.

Bir mimarın görev ve sorumluluğu projeyi bitirmekle sona ermemeli, yapının bitimine kadar devam etmelidir. Hatta bu ilgi, daha sonraları da devam etmelidir. Böylece, bir yapıdaki olası hatalar, bir sonraki binada tekrarlanmaması için örnek olur.

Estetik Olması

Estetik, göz zevkine dayalı güzellik demektir. Yapılmış bir binanın güzelliği ve güzelliğin insan zihnindeki ve duygularındaki etkileri önemlidir. İyi planlanmış, cephe renk bütünlüğü ve hareketi iyi planlanmış binalar kentsel yapıya da olumlu etki eder. Yapı, yapılış amacı ve bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak yine o bölgenin mimari yapısına uygun olarak yapılmalıdır.

Malzemelerin, Yapının Özelliklerine ve Yapım Tekniklerine Uygun Olarak Kullanılması

Yapının üretiminde kullanılacak malzemeler, yapının kullanış amacına ve tipine uygun olmalıdır. Örneğin; bir laboratuar yapılacaksa laborutuvar masası ve zemininin asitlere dayanıklı olması, sanayide bir atölyenin zeminin aşınmaya dayanıklı malzemelerle kaplanması istenir. Demek oluyor ki yapıya zarar verecek etkilere karşı etkilenmeyecek özelliklerde malzemeler ve teknikler uygulanmalıdır.

Tüm Yazılarıma http://mtetik.wordpress.com/ Adresinden Ulaşabilirsiniz.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418