1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Söyleşiye DAVET: Yaşamın Mimarisinde… EKOLOJiK PERSPEKTiFLER

PROGRAMIN TAMAMI VE AFiS iCiN:

http://www.mimarist.org.tr/index.cfm?sayfa=etkinlik&Sub=detail&RecID=846

YAŞAMIN MİMARİSİNDE – MİMARIN YAŞAMINDA EKOLOJİK PERSPEKTİFLER SÖYLEŞİLER DİZİSİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ – 2:
Tarih: 11 Şubat 2009 Çarşamba
Saat: 18.30 – 20.00

TANAY SIDKI UYAR
OZGECMiS: http://www.mimarist.org/belgedocs/tanayuyar.doc

ÜMİT ŞAHİN
OZGECMiS: http://www.mimarist.org/belgedocs/umitsahin.doc

Günümüzün yadsınamayacak bir gerçeği şu ki, doğal ve kültürel çevreye olumlu ya da olumsuz, ama en fazla etki yapan bir meslek alanında bulunuyoruz. Sonuçta, dünyanın uzun süredir artık kritik bir noktaya dayanmış olan olumsuz koşullarını üretmeye devam eden mimarlık eyleminin bu sürdürülemez konumuna son vermek gerekiyor.

Mimarlar Odası’nın diğer birimlerinde olduğu gibi Şubemizde de uzunca bir süredir bu konuya duyarlılık geliştirmek konusunda bildiri, yayın, sempozyum, konferans, panel ve söyleşiler yapılageldi…

Bu kez yaklaşık bir yıla yayılmış bir dizi söyleşi ile konuyu etraflıca ele alıp sürecin analitik verilerini meslektaşlarımızla paylaşıp kendi sentezlerinde kullanabilecekleri ayrıntılı bir program hazırladık.

Bu söyleşilerin ilkini geçtiğimiz yılın sonuna doğru 3 Aralık 2008’de Açık Radyo Yayın Yönetmeni ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ömer Madra ile birlikte gerçekleştirdik…

Ömer Madra istatistik veriler eşliğinde sürdürdüğü sunuşunun bir yerinde “Geçtiğimiz birkaç yıl içinde fark edilen (…) Kuzey Kutbu ‘Yaz Buzulu’nun hızla erimesi ile üzeri açılan tundra/yosun yataklarından metan gazı gayzerlerinin saldığı karbon miktarının; eğer buzuldaki erime aynı hızla devam ederse, bugün atmosferimizde mevcut bulunan karbon emisyonunun 2/3 oranına birkaç yıl içinde ulaşabileceği, bunun da şimdiye kadar hiç hesap edilmeyen en olumsuz, en kötü sürpriz olduğunu…” dile getirmişti.

Bunun anlamı da şimdiye kadar birkaç derecelik küresel ısı artışına göre yapılan olumsuz iklim modellemelerinin dışında, insanlık ve topyekün canlı yaşamın sonu demek olan korkunç ısı sıçramasına yol açacağı gerçeğidir…

“Ekolojik Perspektifler” programında bir kez daha yaşamın tüm alanlarına karşı sorumluluklarının bilincinde mimarlar olarak hep birlikte sürecin böyle kötü bir senaryoya dönüşmemesi için nelere azami dikkat etmemiz gerektiğini, bu söyleşiler sırasında hep birlikte izleyip tartışarak, katkılarımızı bugün ve geleceğin korunması için geliştirmeye çalışacağız diye umuyoruz…

YER: Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası – TOPLANTI SALONU
Barbaros Bulvar 34349 Beşiktaş /İSTANBUL
Tel : +90 212 227 6910
Fax : +90 212 236 8528
www.mimarist.org.tr
mimarist@mimarist.org.tr

Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim (SMG) etkinlikleri kapsamında her bir söyleşi 2 kredi olarak değerlendirilmektedir.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Emlak Konut Model Oldu 242 Evi Ön Taleple Sattı!

Makro Yapı, Başakşehir Belediyesi ile hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirdiği yeni projesi Mavera’da 274 adet …