1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Özhan: Yapılması Gerekenler Depremden Önce Yapılmalı

17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 16. yıldönümü olması vesilesiyle TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilcilik Başkanı Ziya Özhan yazılı bir basın açıklaması yaparak, “Yapılması gerekenler depremden sonra değil de depremden önce, çok önce yapılmalıdır” dedi

ozhan-yapilmasi-gerekenler-depremden-once-yapilmali

17 Ağustos Depreminin üzerinden 16 yıl gibi bir zaman geçtiğini ifade eden Ziya Özhan, “Deprem insanlar üzerinde ilk üç yıl etkili oldu.Sonra tekrar eski düzen devam ediyor.İnşaat Mühendisleri Odası Gebze Temsilciliği olarak depremi unutturmamak ve deprem bilincini oluşturmak adına toplumun bilgilenmesi faydalı olacaktır. Öncelikle 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde sakat kalanlara sağlık ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Deprem zamanı henüz tespit edilemeyen bir doğa olayıdır. Depremin olmasını engelleyemeyeceğimizden dolayı insanlara vereceği zararları en aza indirmek için her fert üzerine düşeni yapmalıdır.

DEPREM HER AN GELEBİLİR
Ayrıca ilgili tüm kamu ve özel kuruluşlarda depremle ilgili önlem alma konularında gereğini yapmalıdırlar. Böylece can ve mal kaybı en aza indirilebilir.Yapılması gerekenler depremden sonra değilde depremden önce, çok önce yapılmalıdır. Biz söylüyoruz! İnşaat mühendisleri ile depremden sonra değil depremden önce tanışın. Depreme karşı hazırlıklı olunmalıdır. Deprem Her an Gelebilir Hazırmıyız? Bu söylenenler 16 yıldır söylene gelmektedir. Bir kere daha deprem gerçeğini toplumumuza hatırlatmakta bir sakınca olmayacağı kanatindeyim. İnşa edilmiş yapıların ve inşa edilecek yapıların insanlara mezar olmaması için proje üreten mühendis arakadaşların projelerini denetlemekten kaçınmamaları, yapı-denetim şirketlerinin ve belediyelerinde denetimlerini yeterince yapmaya özen göstermeleri gerekir.

FİRMALAR DENETLENMELİ
Yapı sahiplerininde bu denetlemelere yardımcı olmaları gerekir.Bu işlemler ekonomik kaygılar taşınmadan yapılmalıdır.Gereğini yapmayan kişi, kurum ve kuruluşlara verilecek cezalarda caydırıcı olmalıdır. Hangi ceza bir canı geri getirebilir, vicdanı rahatlatabilir o’da ayrı bir konu. Yapı denetim şirketlerinin denetimlerini iyi yapabilmeleri için mal sahibinin çalışanı olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Bu nedenle yapı denetim kanununda değişik yapılması ve yapı sahibi yapı denetim firmasını tercih etme hakkına sahip olmamalıdır. Yapı denetim firmaları hiç bir konuda kişi ve kurumlara bağımlı olmamalıdırlar . Ülkemizde üretilen yapıların tamamı yapı denetim firmalarınca denetlenmelidir.

DEPREM MEVZUATI DEĞİŞTİRİLDİ
Ülkemizde devletin yaptırdığı yapılar, TOKİ yatığı konutlar yapı denetimlerce yasa geri denetlenemiyor. Ülkemizde yapıların denetimi yanlınız olarak tek elden ve Yapı Denetim Firmalarınca yapılmalıdır. Her kurum kendine göre yapı denetimi yapmamalıdır. Ülkedeki Yapı Denetim Firmaları çıkarılacak kanunlarla desteklenmeli yani yapı denetimlerin yapı üretimi yapan, yaptıran kişi kurumlar üzerinde yaptırımları olmalıdır. Yapı denetim Kuruluşları Ekonomik Yönden ve Teknik bilgi yönünden desteklenmelidir. Türkiye de faaliyet gösteren yapı denetim firmaları uluslar arası yapı denetimi yapacak düzeyde olmalılar. Depremden sonra; Deprem mevzuatı değiştirildi. Deprem yönetim merkezleri oluşturuldu.Yine bazı büyük şehirlerde kentsel dönüşüm alanları oluşturuldu.Kamu yapılarında güçlendirmeler yapıldı.

KANUN ÇIKARILMALI
17 Ağustos 1999 Marmara depreminden önce yapılmış ve deprem sonrası kaçak denetimsiz yapıların performans analizlerinin yapılmasından sonra Afet riski olan yapılar yıkılıp yerine yeni deprem yönetmeliklerine göre yeniden yapılması kanunu çıkarıldı. Afet riskli yapıların yıkılıp yeniden inşası için beledeiyelerden inşaat ruhsatı alırken ruhsat harçlarından muaf tutulmaktadır. Afet riski altındaki binaların bir an önce yıkılıp yapılması için ilgili kurum , kuruluşların, özellikle belediyelerin riskli binaların yerine güvenli bina inşa edilmesi konusunda yardımcı olmaları gerekmektedir. Umarız bu yolla tüm riskli yapılar yıkılıp yerine güvenli yapılar yapılarak depremin insanlara verdiği maddi ve manevi zararlar en aza indirilebilir.”

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Bursa’da Kaçak Yapıların Önüne Geçilmeli!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara …