1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Küçükçekmece’deki Dönüşüm, Atatürk Havalimanı’na Takıldı!

Küçükçekmece’de yapılması planlanan kentsel dönüşüm Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan Atatürk Havalimanı Mania Planı’na takıldı. Hazırlanan plana göre evler 2 kattan fazla yapılamayacak. Bu durum ilçedeki 25 bin binayı etkiliyor

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Atatürk Havalimanı Mania (engel) Planı, Küçükçekmece’deki kentsel dönüşümü durdurdu. Çünkü bu plana göre, İstanbul Atatürk Havalimanı çevresinde, havalimanı üzerinde varsayılan 8 kilometre çaplı ve deniz seviyesine göre 78 metre kotlu daire üzerine çıkılmadan yapı yapılması isteniyor. Mevut yapıların da yıkılarak istenilen seviyeye getirilmesi isteniyor. Bu durum 25 bin binayı ve yaşayan 350 bin kişiyi etkiliyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Aziz Yeniay, “Mania kriterleri 1985 yılında 15 metreye imkn tanırken, şimdi yeni getirilen düzenlemeyle 6 metreye düşürüldü. Yeni düzenleme artık bu bölgede 2 kattan daha fazla bina yapımına imkan tanımıyor. Bize 4-5 ay önce tebliğe edildi. İlçemizde yaklaşık 50 bin bina bulunuyor. 6 binin üzerindeki bina uçakların iniş kalkış bandının üzerinde. O nedenle bu binaların yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Ancak bizim sıkıntımız iniş kalkış bandı üzerinde olmayan iç yatay düzlem olarak adlandırılan yan bölgede. Bu bölgenin de düzenleme kapsamına alınması isteniyor yeni kriterlere göre. Yani uçak görmeyen, üzerinden hiç uçak geçmeyen mahalleleri de kapsıyor bu düzenleme. Bizim itirazımız işte buna. Çünkü bu yan bölgedeki yapılar hiçbir surette iniş kalkışı etkilememektedir. Bugüne kadar da hiç etkilememişlerdir” dedi.

‘Belediye binası da uygun değil’
Yeniay, bulundukları belediye binasının da sivil havacılığın getirdiği yükseklik kriterlerine uygun olmadığını belirterek, “Biz vatandaşa binanızı yıkın, yeniden yapın dediğimiz zaman adam bizim binaya bakıyor ve ‘Peki sayın Başkan sizin binanız’ diye soruyor. Biz de vatandaşa bakıyoruz ve mahcup oluyoruz” diye konuştu.

Yeniay, çevrede bulunan diğer ilçe ve mahallelerde 1999’dan bu yana yeni deprem yönetmeliğine uygun binlerce yeni konutun yenilenip yapıldığını belirterek, “Mevcut kural nedeniyle, yaklaşık 350 bin kişinin yaşadığı bu yapılardaki halk, eskiyen binasını yenilemek amacıyla yıktığında, yeniden imar alamayacağı için, hasarlı dahi olsa mevcut yapısında oturmaya devam etmektedir. Bu yüzden de kentsel dönüşümü sağlayamıyoruz. Kentsel dönüşüm maniaya takılıyor. Binaları depreme karşı güçlendirip yenileyemiyoruz. Halkı bu binaların içinde canlı canlı ölüme mahkum ediyoruz” dedi.

‘Kurallar gözden geçirilsin’
Kuralların yeniden gözden geçirilmesini istediklerini belirten Yeniay, şöyle konuştu:

“Küçükçekmece ilçesi Atatürk Havalimanı Mania Planı’nın en fazla etkilendiği ilçelerin başında geliyor. Uçaklar artık kısa mesafeden alçalıp havalanabiliyorlar. Bu bölgede de yapılar iniş kalkışa engel teşkil etmiyorlar. Dünyada da şehrin içinde binalarla çevrili birçok havalimanı var. 78 metre kotunun, hem uçuş emniyetini, hem de söz konusu yapıların belli ölçüde yenilenmesini sağlayacak şekilde tüm dünyada birçok havalimanında uygulanmakta olan değişik yeni geometrik modeller ile yenilenmesi mümkündür. Topografik yapıya göre yenilenmeli.”

Milliyet/ÖNAY YILMAZ

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

‘İmar Barışı’ Resmi Gazete’de Yayımlandı (Yapı Kayıt Belgesi Düzenlemesi)

Kamuoyunda “İmar Barışı” olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı …