1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

KTMMOB Mimarlar Odası Ziya Tanalı Öğrenciler Arası Mimari Proje Yarışması

KTMMOB MİMARLAR ODASI ZİYA TANALI ÖĞRENCİLER ARASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI İLAN EDİLDİ

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası, 2008 yılında TMMOB Mimarlar Odası tarafından XI. Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında Büyük Ödül’e (Sinan Ödülü) değer görülen Ziya Tanalı’yı anmak üzere, 9 Aralık 2019 günü sona erecek “NİŞ” konulu öğrenci yarışması düzenliyor. Yarışmaya KKTC ve TC’deki üniversitelerin “Mimarlık” lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrencileri katılabilecek.

Yarışma şartnamesi ve başvuru formuna www.mimarlarodasi.org adresinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Yarışmanın Konusu
2019 senesinin yarışma konusu “kendi NİŞ” ini tasarlamak” tır.

Yeryüzünün bir parçasını “NİŞ” iniz haline getirebilirseniz, kendinizi de var edersiniz. İç dünyanıza yapılacak bir yolculuğun önerisidir bu. Tasarımı sorgularken kendi kişiliğinizi de sorgulamanızın önerisi (Z.Tanalı).

Mimari terminolojide “NİŞ” duvarlara açılan oyuklar olarak belirtilse de, Latince kökeni “nidos” ya da “nest”e kadar uzanan NİŞ kavramı, barınmanın en temel birimini tarif eder.

Tüm canlıların doğada bir “NİŞ”i vardır. Canlının ekolojik “NİŞ”i onun ortamda bulunabilmesi için gerekli bütün gereksinimleri ve etkinlikleri içine alır; yaşayabilmesi, sağlıklı kalabilmesi ve üreyebilmesi için bütün fiziksel, kimyasal ve biyolojik faktörler. “ NİŞ ” canlının var olduğu ekolojik “b o ş l u ğ u” tanımlar.

Peki, insan için?

Bu yarışma ile “tüm yaşamsal gereksinimleri barındıran en küçük birim” olarak NİŞ mimari tartışmaya açılmaktadır. Yarışmacılardan kendi iç yolculuklarında, tüm yaşamsal gereksinimleri karşılayacakları “kendi NİŞ” ini tasarlarken, fiziksel gereksinimlerin ötesine geçerek zihinsel ve ruhsal gereksinimlerini de aktardığı tasarımlar üretmeleri beklenmektedir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

Yarışmaya katılım için mimarlık lisans veya yüksek lisans programlarında öğrenci olmak kaydı vardır.

Bireysel olduğu gibi grup halinde de katılınabilir.

“NİŞ” in tasarlanacağı ortam yarışmacı tarafından belirlenecektir, kent mekanından, el sürülmemiş doğaya veya iç mekanda tasarlanabilir.

“NİŞ” tartışmasının belirleyeceği büyüklük yarışmacının tercihi olacaktır, malzeme seçimi serbesttir.

Sunum için herhangi bir sınırlama yoktur. Tasarımlar kendisini anlatmak için uygun görülen her teknik ve ölçek ile sunulabilir. (Sunumlar sadece elektronik ortamda yapılacaktır).

Yarışmaya grup olarak katılmak mümkündür.

Her katılım için ayrı kayıt formu doldurmak kaydı ile birden fazla öneri ile katılmak olabilir.

Niş tartışmasının belirleyeceği mekan büyüklüğünü yarışmacı belirleyecektir.

Yarışma Takvimi
YARIŞMANIN İLANI: 1 Ekim 2019
SORU CEVAPLAR İÇİN SON GÜN: 21 Ekim 2019
TESLİM: 9 ARALIK 2019
ÖDÜL TÖRENİ : 24 ARALIK 2019

Jüri Üyeleri ve Raportörler
Jüri Danışman Üyeleri
Kaan Tanalı
Emin Çizenel

Asli Jüri Üyeleri
Tuna Veysi
Ekrem Bodamyalızade
Sema Uzunoğlu
Saffet Bekiroğlu
Desen Çizenel

Yedek Jüri Üyesi
Fevzi Özersay

Raportörler
Çimen Kırmızı Özburak
Ümran Duman

Yarışma Ödülleri
1. lik ödülü 1000 dolar
2. lik ödülü 700 Dolar
3. lük ödülü 500 Dolar

Not: Ödüller Tanalı Ailesi tarafından belirlenmiştir.

Yarışma Şartnamesi ve Başvuru Formu için:
http://www.mimarlarodasi.org/tr/

Hakkında: SerMimar

Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.