1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Kentsel Dönüşümde Evinizi Kaybedebilirsiniz !

Kentsel dönüşüm sürecinde, yıkılan yapının, malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır.

kentsel-donusumde-evinizi-kaybedebilirsiniz

Ancak, 2/3 çoğunluğa dahil olmak istemeyen malik, mülkiyet hakkını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Maliklerin en az 2/3 çoğunluğunun belirlediği yol haritasının, menfaatine ters düştüğünü ve zarar göreceğini fark eden malik, 2/3 çoğunluğa katılmamaya devam etmesi halinde, mülkiyet hakkını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir.

6306 Sayılı Yasa’nın kamu menfaati ile mülkiyet hakkı arasındaki orantılı dengeyi sağlayamadığını ve hakkaniyete aykırı uygulamalara sebebiyet vereceğini söyliyeyim…

Kentsel dönüşüm sürecinde, riskli yapının yıkılarak yeniden yapılması aşamasında yol haritasını malikler (parsellerin tevhit edilmesi, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılması, yeniden bina yaptırılması, payların satışı, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesi) sahip oldukları hisseleri oranında en az üçte iki çoğunluğun sağlanması ile karar verir.

Bu karara katılmayanların;

a.) Bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları, Bakanlıkça rayiç değeri tespit ettirilerek bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

b.) Bu suretle paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan anlaşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Bu durumda, paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılır.

Av. Emre Alcan / Gayrimenkul Hukukçusu
alcanlaw@gmail.com

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

‘İmar Barışı’ Resmi Gazete’de Yayımlandı (Yapı Kayıt Belgesi Düzenlemesi)

Kamuoyunda “İmar Barışı” olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen Yapı …