1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Kazık Temel Nedir?

Zeminin yapıdan gelen yükü karşılayamayacağı durumlarda (özellikle dolgu kazık temel ve sıvılaşmaya müsait diğer zemin tiplerinde) temelleri zemin içerisinde bulunan derinlerdeki sağlam bir zemine bağlamak için kazık yapılmasına kazıklı temel adı verilir. Derin temellerde zemin sıvılaşması derin temellerin üzerinde büyük yanal yüklerin etkimesine neden olur.

Bu nedenle, zayıf silüet ve sıvılaşmaya yatkın zeminler içinde kazık temeller yapılır. Bu şekilde yapılan kazık temeller sadece yapıdan gelen üst yükleri zemine aktarmakla kalmayacak, aynı zamanda zayıf zeminin sıvılaşması halinde yatay yönde etkiyen yüklere tremi borusu ve eğilme momentlerine de karşı koyacaktır. Sıvılaşmanın etkilerine karşı yeterince direnç gösterebilmesi için kazıkların daha büyük çaplı empürite ve yeter donatılı yapılması gerekir. Kazık temel uygulamalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da, kazıklar ile yapıtabanı arasındaki bağlantıların esnek bir şekilde yapılmasıdır.

“Yapı yükü, zemine çakılan kazıklar kanalıyla, derinlerde bulunan sağlam zemine, kazık uçlarıyla yada kazığın yan yüzeylerinin sürtünmesinden yararlanarak aktarılır. Zemine belirli aralıklarla çakılan bu kazıklar birbirine, üst kısımlarına atılan bağ kirişleri ve ızgaralarla bağlanır.”

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418