1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İstanbul Şehir Platformu Kuruldu!

İstanbul Şehir Platformu oluşum süreci kapsamında düzenlenen ilk toplantımız 03 Şubat 2011 tarihinde Mimar ve Mühendisler Grubu merkezinde Murat Özdemir (MMG), Avni Çebi (MMG), Ali Reyhan Esen (MMG), Ömer Faruk Kültür (MMG), Yavuz Sarı (MMG), Fatih Üresin (Piri Reis Harita ve Coğ.), Ferit Özbey (Piri Reis Harita ve Coğ.), Süleyman Yorulmaz (Çeküd), Murat Erbuğ (TEKDER), Hüseyin Kurşun (TEKDER), Ergün Kılıç (TEKDER)’ın katılımları ile düzenlenmiş ve aşağıda bildirilen hususlarda karara varılmıştır;

İstanbul Şehir Platformunun;
Amacı:
Şehrin başta mimarisi olmak üzere altyapısı, demografisi, habitatı ve çevresel dönüşümünü izlemek ve karar vericileri olumsuz durumlarda uyarmak, olumlu uygulamalara teşvik etmek, kısacası şehrin meselelerine sahip çıkmak.

Kapsamı: İstanbul il sınırlar kapsamındaki meseleler öncelikli olmakla birlikte şayet İstanbul’la bağlantısı olan durumlar söz konusu ise diğer illeri de kapsar.

Paydaşlar: Konu ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve platformun amacıyla örtüşen eser ya da tecrübe sahibi gerçek kişiler.

Toplantı Düzeni: İstanbul Şehir Platforma 15 günde bir kez Perşembe günü önceden kararlaştırılmış bir paydaşın ev sahipliğinde ve mesai saatinden önceki mümkün olan en erken saatte toplanır.

Çalışma Düzeni: İstanbul Şehir Platformu, bünyesinde teşekkül edecek ihtisasa dayalı çalışma grupları vasıtasıyla çalışma yürütecektir. Bu çalışma grupları;

1) Mimari
2) Trafik-Ulaşım
3) Sosyal Dayanışma
4) Çevre

Şeklinde kurulacaktır.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Konut Aidatları El Yakıyor; Beykoz Birinci, Fatih Sonuncu

Vatandaşlar için büyük bir gider olan aidat fiyatları dudak uçuklatıyor. 5 Büyükşehir Konut Aidat Raporu’na …