1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İnşaat Asgari İşçilik Prim Borcunun Aftan Yararlanma Şartları!

Ekrem Sarısu, Posta Gazetesi’ndeki bugünkü köşesinde “ Özel inşaat asgari işçilik prim borcunun aftan yararlanması şartları “ başlıklı yazıyı kaleme aldı

Soru: Özel inşaatımızı 2009’a bitirdik. Ancak, SSK ile ilişiğini kesemediğimizden iskn belgesi alamadık. Af Kanunu’ndan yararlanarak iskn belgemizi alabilecek miyiz? Af bize ne getiriyor? Aftan nasıl yararlanacağız? • Mikdat KAYA

Cevap: Af Kanunu iskn belgenizi almaz. Ancak, SSK ilişiğinizi kesmenize, dolayısıyla iskn belgesini almanıza yardımcı olur. Yani katkı sağlar. Af Kanunu; Kasım 2010 ve daha önce bitirilen özel inşaatlarda, fark işçilik üstünden hesaplanan prim borcunun ödenmesine avantaj sağlıyor. Bu avantajdan yararlanmanız için, öncelikle bulunduğunuz yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne, yazılı başvuru yaparak, 2009’da bitirdiğiniz özel inşaat nedeniyle eksik işçilik bildirip bildirmediğinizi, eksik işçiliğiniz varsa, fark işçilik tutarı üstünden ödemeniz gereken prim borcunun hesaplanmasını talep edin. Daha sonra ise;

* Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihi izleyen 2’nci ay. sonuna kadar yazüı olarak başvurarak fark işçilik nedeniyle aftan yararlanmak istediğinizi bildirin.

* Kurumca yapılan ön araştırma, tespit ve değerlendirme neticesinde bulunan fark işçilik üstünden hesaplanan prim borcunuz, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2’nci ay sonuna kadar tebliğ edilirse,

* Prim borcunuzun aslı ile

* Prim borcunuzun ödenmesi gereken tarihten, Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihe kadar enflasyon oranında hesaplanacak olan gecikme bedelini,

* Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihi izleyen 4’üncü ay sonuna kadar ödemeniz halinde, başka bedel ödenmeden,

* Borcunuzu her iki ayda bir ödenecek taksitlerle ödemek isterseniz, ilk taksit Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihi takip eden 4’üncü ay sonuna kadar olmak üzere, 12 ayda 6 eşit taksitte ödemeniz halinde yüzde 5, 18 ayda 9 eşit taksitte ödemeniz halinde yüzde 7, 24 ayda 12 eşit taksitte ödemeniz halinde yüzde 10, 36 ayda 18 eşit taksitte ödemeniz
halinde yüzde 15 faizle birlikte ödemeniz halinde,

* Prim borcunuza işletilen gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek. Yani silinecek.

Şayet fark işçilik üstünden hesaplanan prim borcunuzun, Af Kanunu’nun yayımlandığı tarihi izleyen 2’nci ay sonuna kadar tebliğ edilmezse, ilk taksiti tebliğ tarihini izleyen 2’nci ay sonuna kadar olmak üzere, belirttiğimiz şekilde taksitle ödeyerek Af Kanunu’nun sağladığı avantajdan yaralanabilirsiniz.

Posta Gazetesi/Ekrem Sarısu

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Zbs Alfa Çelik KOBİ’lere 60 Ay Vadeli Çelik Fabrika Yapacak!

Bugüne kadar yaklaşık 350’ye yakın proje geliştiren ve 2008 Aralık ayında Zbs ile ortaklık kuran …