1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Borcunu Ödemeyenin dairesini haczedin!

Borcunu ödemeyenin dairesini haczedin!Bir kimsenin malvarlığı haczedilir, bu kuraldır ancak istisnaları vardır. Birinin evinde herhangi bir nedenle bulunan eşya borçlunun kabul edilir, ancak aksini iddia eden istihkak iddiasında bulunur, bunun özel bir işlemi vardır…

Komşuma arabamı sattım, bir miktar peşin ödedi, gerisini senet yaptık, ancak senetleri ödeyemedi. Senedi avukata verdim icraya koydu evine hacze gitti. Evde eşya yokmuş. Bir tek hediye sinema sistemi varmış ama hediye luğu için haciz edilmemiş, bir de ev kendisinin. Buna bir şey yapılamaz mı? • G.T.

Bir kimsenin malvarlığı haczedilir, bu kuraldır ancak istisnaları vardır. Birinin evinde herhangi bir nedenle bulunan eşya borçlunun kabul edilir, ancak aksini iddia eden istihkak iddiasında bulunur, bunun özel bir işlemi vardır, ancak hediye olarak gelen eşya bir başkasının demek değildir, elinde bulunduran borçlunun demektir. Bu haczedilebilir. Ayrıca ev de borçlunun, dolayısı ile bu dahi haczedilip tapudaki kaydına haciz şerhi konulur. Bir ses sistemi belki bir aracm yarı bedelini karşılamaz ama bir daire bir aracm yarı fiyatını haydi haydi karşılar. Dolayısı ile bu daireye haciz tatbik etmek bir ses sistemini taşımaktan daha mantıklı ve çözüme varıcı niteliktedir. Üstelik bir evde tek basma bir ses sistemi ile oturuluyor olması da pek inandırıcı değil. Yani evin her yeri boş, bir tek ses sistemi var öyle mi? Olamaz. Ancak şu olabilir. Bugün bir evden haczedilen kanepe koltuk para etmiyor. Yaptığınız hamal, nakliye ve yedd-i emin masrafı sizi ilave masraf getiriyor. Dolayısı ile size söylenen bunun gibi bir şeydir yani para getirecek eşya yok anlammadır. Nitekim tahsilat işlemleri bu nedenle tıkanmış haldedir, yedd-i eminlik müesseseleri artık eşya dahi kabul etmemektedir yani icra işlemleri çıkmaza girmiş haldedir.

Posta

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Çanakkale Köprüsü, Gayrimenkul Emlak Villa Daire Fiyatlarını Uçurdu

Çanakkale Boğazı’na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine …