1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

HaFRiyat mı yoksa HaRFiyat mı?

Yanlış kullandığımız kelimelerden birisi de “hafriyat”dır.

Arapça kökenli bu kelimenin kökü “hafr” yani kazmak, çukur açmak demek.

“Hafriyat” kelimesi ise bu kelimenin çoğul halinden başka bir şey değil.

“Harf”, “harfiyen” gibi kelimeler vardır ama “haRFiyat” diye bir kelime dilimizde bulunmamaktadır.

Sözün özü; “harfiyat” diye bir kelime yoktur, aslı “hafriyat” yani “kazma, çukur açma işleri”dir.

18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı resmi gazete’de yayınlanan “hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği” uyarınca kontrol altına alnmış eylemdir. temel amaç çevreye zarar vermeyecek şekilde hafriyatın öncelikle kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesidir. bu amaçla 3 çeşit belgenin edinilmesi zorunludur, bu belgeler; “hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesi”, “hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları kabul belgesi” ve “hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma fişi”dir. taşıma belgesi ilgili firmanın vergiye kayıtlı olduğu veya taşıma aracının ruhsatının alındığı ilçe belediyesinden temin edilir. kabul belgesi ve taşıma fişi ise ilgili firmanın hafriyat işini yürüttüğü ilçesınırlarından sorumlu ilçe belediyesinden temin edilir

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Nakliyede Kullanılan Hafriyat Toprağı Yoğunlukları, Ağırlıkları

Yumuşak Toprak – 1.600 kg/m3 Sert Toprak – 1.800 kg/m3 Yumuşak Küskülük – 2.000 kg/m3 …