1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Örneği

GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

SATIŞ VAADİNDE BULUNAN:

VAADİ KABUL EDEN:

SATIŞ BEDELİ:

CEZAİ ŞART:

………..yılı………ayının……….. günü…../…../…..

Aşağıda mühür ve imzası bulunan……… Noteri…………..dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği…………. nüfus dairesinden verilen fotoğraflı/fotoğrafsız………….gün ve ……. numaralı nüfus cüzdanına göre………. ili ……………… ilçesi ………… köyü/mahallesinde ……… numaralı hanede kayıtlı ………………… oğlu/kızı …/…/…. tarihinde…………..doğma ve halen ………………… ili ………………….. ilçesi …………………… köyü/mahallesinde ……… numaralı evde oturduğunu söyleyen ……………….. düzenleme şeklinde bir satış vaadi sözleşmesi düzenlenmesi istendi.

Kendisini…………..sebeple tanıdığım gibi bu işlemi yapma yeteneğinin bulunduğunuda gördüm. Satıcı ………. söze başladı taşınmazın tamamını (veya …………. payını) ………….. ya ………… liraya satması vaadediyorum. Paramı tamamen aldım ……………… ay içinde tapu satış işlemini yapacağım (veya satış işlemi için……………………vekil tayin ettim.).

Yukarıda gösterilen süre içinde satış işlemini yapmadığım taktirde…………lira cezai şartı ödemeyi kabul ederim. diye sözünü bitirdi oturumda hazır bulunan alıcı …………….. söze başlayarak; (Bende yukarıda yazılı taşınmazın satış vaadini aynı şartla kabul ediyorum) diye sözlerini bitirdi.

Taraflar huzurunda tanzim edilen bu tutanak okumaları için kendilerine verildi. Okuduktan sonra

Yazılanların kendilerinin gerçek arzularının olduğunu bildirmeleri üzerine altı tarafımızdan imzalandı ……………..

Yılı …………. ayının ………….. günü

Satıcı Ad Soyad – İmza
Alıcı Ad Soyad – İmza
Tanık Ad Soyad – İmza

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Arazinin Satış Vaadini Yapan Kişi Halen Arazinin Malikidir!

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, tarlada miras nedeniyle hissesi olan birinden hisse alan okurunun sorusunu …