1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Ev Alıp Satan Kademeli Vergi Ödeyecek!

Son beş yıldır gündemden düşmeyen taslak ile değer artış kazancının yanı sıra kentsel rantların vergilendirilmesinde değişikliğe gidiliyor

ev alım satımı vergi, gayrimenkul satışı vergi, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi değişikliği

Son beş yıl içerisinde ev alıp satanlardan talep edilen değer artış kazancı vergisinde oransal sisteme geçiliyor. Yeni yapıda kademeli bir vergilendirme sistemi üzerinde duruluyor. Örneğin bir yıl içerisinde gayrimenkul alıp satanlardan elde ettiği kârının tamamının vergisi istenirken ikinci yılda bu oran düşecek. Kademeli olarak beşinci yılın sonunda istisna kapsamına girecek. Ancak bir evi olanlar kapsam dışında tutulacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) önceki gün ele alınan taslak ile Gelir Vergisi’ndeki muafiyetlerin bir kısmı daraltılacak. Kamu idarelerinin muafiyeti devam ederken futbolcular gibi yüksek gelir elde etmesine rağmen düşük oranda vergi ödeyenlerin kapsam dışına çıkarılması üzerinde çalışıyor. EKK ve Bakanlar Kurulu’nda tartışıldıktan sonra son şekli verilecek taslak ile futbolcular için yüzde 15 olan üst sınırın yüzde 35’e çıkarılması üzerinde duruluyor. 2008 yılında futbolcular için 2017 tarihine kadar geçici madde ile getirilen istisnanın kaldırılması düşünülüyor.

Maliye bürokratları, futbolculara, gelirine göre artan oranlı tarife uygulamanın üzerinde çalışıyor. Taslak ile Gelir Vergisi’nde halen yüzde 15, 20, 27 ve 35 olarak düzenlenen vergi tarifelerinde ise değişiklik düşünülmüyor. Vergi Konseyi, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nce ortaklaşa hazırlanan taslak ile 250 madde 100’e düşürülüyor. Ancak maddelerin kapsamı genişletildiği için bazı maddeler birleştirildi.

Satın alınan gayrimenkul beş yıl içerisinde ve alış fiyatından daha fazla değerde satıldığında, değer artış kazanç vergisi doğuyor. Değer artış kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği, elde edilen iradın istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlı. İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi durumunda yıllık beyanname verilmesi gerekiyor. Maliye, son bir yılda 2 ve üzerinde ev alıp satan 500 bin kişinin peşine düşmüştü.

GELİR ARTIRICI TEDBİR HAZIRLIĞI

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu sene bütçe hedeflerinin tutturulamayacağını işaret etmesinin ardından Maliye bürokratları da gelir artırıcı çalışmalar üzerinde duruyor. Üst düzey bir Bakanlık yetkilisi, ihtiyaç olursa akaryakıt, sigara ve otomotiv gibi bazı ÖTV kalemlerinde artışa gidilebileceğini belirtiyor. Konuya ilişkin çalışmaların hazırlık aşamasında olduğuna dikkat çeken yetkili, vergi performansının kararda etkili olacağının altını çiziyor. Güncelleme yapılması halinde bunun enflasyon oranında olacağı dile getiriliyor.

Zaman

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Bakan Şimşek: Kiraya 215 Milyon Lira Harcadık

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet binalarının kiraları için 2011 yılında 215 milyon lira harcandığını belirtti. …