1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Etiket Arşivi: Yapı Sahibi

Müellif İmzası Yer Almayan Yapı Ruhsat Formları Yeniden Düzenlendi

Yapı Ruhsatlarında yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve proje müelliflerinin ıslak imzalarının ruhsat formundan kaldırılması hakkında açtığımız davalar sonucunda 11.3.2020 tarihinde yayınlanan “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile hukuka aykırı düzenlemeler düzeltilmiştir. 2 Mayıs 2018 tarihli 30409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Ruhsatları ve …

Devamı »

İnşaat İşleri Yapım Sözleşmesi Örneği

İnşaat İşleri Yapım Sözleşmesi Örneği

YAPIM SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1- Bir tarafta yapı sahibi( yada iş sahibi) ……………………(bundan sonra yapı sahibi olarak anılacaktır) diğer yanda yapı müteahidi …………………….. (bundan sonra Yapı Müteahidi olarak anlıcaktır) arasında aşağıda ki şartlarla iş bu sözleşme akt olunmuştur. TAAHHÜDÜN YERİ KONUSU VE BEDELİ 2- ……………………………………………………………… adresinde yapılacak olan …………….. TL. bedelli …

Devamı »

Sigortasız İnşaat Yapılamayacak

Sigortasız İnşaat Yapılamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan ”yapı denetimi” kanun taslağı, inşaat faaliyetlerine sigorta zorunluluğu getirilmesini öngörüyor. Mesleki Hizmetler Genel Müdür Vekili Bülent Ercan, yürürlükteki mevzuatta, kamu yapıları ile müteahhitlerden özel şartlar talep eden yatırımcı veya parsel sahiplerine ait yapılar dışında binanın inşasıyla ilgili sigorta zorunluluğu bulunmadığını söyledi. Hazırlanan yapı denetimi taslağıyla, …

Devamı »

Mimardan İzin Alınmadan Yapı’da Değişiklik Yapma Hukuken?

Mimardan İzin Alınmadan Yapı’da Değişiklik Yapma Hukuken?

T.C. Anayasasının 35. maddesine göre; herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. Yapı sahibi (malik), ister yapıyı istisna sözleşmesi gereği mimara sipariş vererek yaptırsın, ister sonradan satın alsın, onu kendi ihtiyaçlarına göre kullanmak hak ve …

Devamı »

Yapı Denetim Uygulaması Ek Bir Maliyet Getirmeyecek!

Yapı Denetim Uygulaması Ek Bir Maliyet Getirmeyecek!

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yapı denetim uygulamasının, denetim hizmeti açısından yapı sahibine ilave bir maliyet getirmeyeceğini bildirdi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından yürütülen ve ülke genelinde 1 Ocak 2011 tarihinde uygulamaya başlanacak olan Yapı Denetimi Kanunu ile 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan İmar Kanunu’nun …

Devamı »