1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Çan’ın Canı Daha Çok Yanacak!

Çanakkale’nin Çan ilçesinde 3 termik santral var, 4.’sü de yolda!

canin-cani-daha-cok-yanacak

Çanakkale’nin havası en kirli ilçeleri arasında yer alan Çan’da akıllara durgunluk verecek bir gelişme ile 4. termik santral kuruluyor! Bilimsel raporlarla hava kirliliğinin özellikle kış aylarında sağlığı ciddi olarak tehdit ettiğinin ortaya konulduğu ilçede, buna karşı ne gibi önlemler alınacağı tartışılırken, 4. termik santral kurulması yörenin adeta gözden çıkarıldığı izlenimini uyandırıyor.

HAVA ZATEN ÇOK KİRLİ

Çan’da halihazırda 3 termik santral var. Çan Seramik Termik Santrali, 18 Mart Termik Santrali ve Çan 2 Termik Santrallerinin jeolojik olarak çukur bir alanda bulunan Çan ilçesinde hava kalitesini önemli ölçüde kirlettiği bilimsel olarak raporlanmış durumda. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ekim 2014’te yapılan Çanakkale Temiz Eylem Planı Raporunda Çan’daki hava kirliliği ölçüm istasyonu verileri ile ortaya kondu. Çanakkale genelinde bulunan hava ölçüm istasyonlarının ölçüm aşım değerleri tablosunda 2013 yılında kükürtdioksit (SO2) oranı 63 kez, hava kirliliğine neden olan partikül madde oranı ise 1 kez aşıldığı tespit edilmiş. 2014 yılında ise durum çok daha kötü; SO2 oranı 95 kez aşılırken, PM10 değeri ise tam 123 kez aşılmış. Raporda bu durum; “Çanakkale-Çan istasyonu hava kalitesi değerleri incelendiğinde özellikle kış aylarında SO2 emisyon değerlerinin eşik değerleri aştığı ve insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaştığı tespit edilmiştir. Herhangi bir önlem alınmadığı takdirde, insan sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşılması mümkündür” diye ortaya konmuş.

PROJE ORMAN ARAZİSİNDE

Üç termik santralin etkisiyle hava kirliliğinin had safhaya ulaştığı Çan’a yeni termik santral kurulması için Helvacı köyünde halkın katılımıyla ÇED toplantısı 21 Temmuz’da yapılacak. Biga Yarımadası’nda birçok demir çelik, liman ve termik santral gibi işletmeleri bulunan İÇDAŞ Şirketi tarafından yapılacak olan Helvacı Termik Santrali Çan’ın en verimli tarım ovalarından birisi olan Helvacı Ovası’na yapılacak. İlçenin yüzde 58’i ormanlık alan iken termik santral proje alanın çoğunluğu da ormanlık alan olarak geçiyor.  

YILDA 8 BİN SAAT TAM KAPASİTE

Yılda toplam 2 milyar 160 milyon kWh elektrik enerjisi üretilmesi planlanan santralde yakıt olarak linyit kullanılacak. Santralde saatte 210 ton kömür ve 38 ton kireç taşı yakılacak olup santralin yılda 8 bin saat tam kapasiteyle çalışması planlanıyor. Buna göre santralin yıllık kömür ihtiyacı 1milyon 680 bin ton, ekonomik ömrü boyunca ihtiyaç duyulacak kömür miktarı ise 50milyon 400 bin ton olarak hesaplanıyor. Santralde soğutma suyu olarak iki ünite için saatte 16 ton, yılda ise 128 bin ton su kullanılacak. Gerekli olan su da yöredeki su kaynaklarından ve yer altından çekilecek.

HER KÖYDE ARKEOLOJİK ESER VAR

Çan değerleri sempozyumunda ilçenin hemen hemen her köyünde arkeolojik eserler bulunduğuna dikkat çekilirken, termik santralin yapılacağı yerlerde de henüz envanterlere geçmemiş önemli tarihi eserler olabileceği dile getiriliyor. ÇOMÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Reyhan Körpe geçtiğimiz yıllarda yaptıkları çalışmalar sonrası Çanakkale yöresinde 200’den fazla antik yerleşim bulduklarını açıkladı.

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418