1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Binalara “Mimari Doku” Standardı Geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik taslağına göre, her şehrin tarihi ve mimari dokusu ile estetiğine uygun “kentsel tasarım rehberi” hazırlanacak.

binalara-mimari-doku-standardi-geliyor

Görüntü kirliliğinin önlenmesine yönelik cephe iyileştirme ve kentsel dönüşüm projeleri, bu rehberlerdeki kriterlere göre gerçekleştirilecek.

Bakanlıkça hazırlanan Görüntü Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Taslağı, kentlerin mimari dokusunun korunmasına yönelik bazı düzenlemeler getiriyor.

Buna göre, şehirleşme ve kent estetiği hedefleri gözetilerek, düzenli kentsel çevrenin oluşturulabilmesi amacıyla belediyeler tarafından “kentsel tasarım rehberleri” hazırlanacak.

Kentin tarihi ve mimari dokusu ile doğal çevresi göz önünde bulundurularak hazırlanacak rehberler, gerekli görülmesi halinde estetiği bozmayacak şekilde 5 yılda bir güncellenebilecek.

Görüntü kirliliğinin önlenmesine yönelik cephe iyileştirme ve kentsel dönüşüm projeleri, bu rehberlerdeki kriterlere göre gerçekleştirilecek.

Binaların şehrin yöresel dokusuyla uyumlu olmasını sağlayacak rehberde yer alan uygulama ilkelerine, tüm belediyeler ile diğer kurum ve kuruluşların uyması zorunlu olacak.

Rehberler 2 yıl içinde tamamlanacak

Kentsel tasarım rehberiyle ilgili formatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hazırlayarak yayımlayacak.

Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerince hazırlanacak rehberler, il genelinde kurulan Kent Estetiği Koordinasyon Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Kurul üyelerine görüş ve katkılarını sunmak için en fazla 60 iş günü süre verilecek. Süre sonrasında genel değerlendirme yapmak üzere kurul üyeleri toplantıya çağrılacak. Görüşler doğrultusunda son şekli verilen rehber, kamuoyunun bilgisine sunulacak.

Kentsel tasarım rehberleri, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren 2 yıl içinde belediyelerin kentsel tasarım veya kent estetiği birimleri öncülüğünde hazırlanacak.

Kaynak: AA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Kapanmanın Etkisi Geçti, Konut Satışları 135 Bine Dayandı

Mayıs ayındaki tam kapanmanın etkisini üzerinden atan konut satışları yeniden artmaya başladı. Haziran ayında yaklaşık …