1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Binadaki İş İmar Mevzuatına Aykırı İse Şikayete Gerek Yok!

Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, binasının yanındaki inşaatın manzarasını kapattığını söyleyen okuru ile babasının yazlık dairesinin kat irtifakına geçmesinin yolunu öğrenmek isteyen okurunun sorularını cevaplıyor…

İşte o yazı;

İnşaat mevzuata uygunmuş
Binamızın yanında bir inşaat başladı. İnşaat başlamadan önce müteahhit bizim katları dolaştı ve “İnşaat sırasında yapılacak çalışmaya muvafakat ediyorum, çıkma yapılmasına karşı çıkmayacağım, oluşacak olumsuzlukları karşılayacağım” diye bir kağıt imzalattı. İnşaata başladı ama binanın önüne bir metrelik çıkma yaptı bizim de manzaramız kapandı. Buna karşı belediyeye ve kaymakamlığa yazı ile başvurdum ama bir sonuç alamadım. Ne tavsiye edersiniz? • O.D.

Bir bina inşa edilirken önce imar durumu alınır, sonra proje yapılır ve belediyeden tasdik ettirilir. Sonra bu tasdikli projeye göre inşaat yapılır. Komşunuz her ne kadar sizden imza almışsa da yapacağı inşaat imar mevzuatına ve tasdikli projeye aykırı olamaz. Sizin verdiğiniz izin de imar mevzuatına veya projeye aykırı inşaat yapması için bir neden değildir. Dolayısı ile belediyeye şikayetle doğru yapmışsınız. Ancak belediye gelip binanın projeye uygun olduğunu gördü ise diyecek bir şeyim yok.

Demek ki çıkma imar mevzuatına aykın değil. Zira bir binada yapılan iş imar mevzuatına aykırı ise bunun biri tarafından şikayet edilmesine bile gerek yoktur. İmar mevzuatı kamu düzenini ilgilendirdiğinden belediyenin bunu kendiliğinden göz önüne alması gerekir. Ancak sizin bölge için yapılan imar planının adalet ve eşitlik ilkelerine aykın olduğu, kanunun genel prensiplerini ihlal ettiği düşüncesinde iseniz planın iptali için idari dava açabilirsiniz ama bu mevzuata göre projesini tasdik ettirip ruhsat almış olanlar kazanılmış hak sahibidir.

Kat ittifakı kurulmaz
Babamın yazlık bir bölgede dairesi var. Daire birkaç binanın bulunduğu bir sitede. Bunlar kat ittifakına geçmeye başladı ama babamın dairesinin bulunduğu bina kat ittifakına geçemiyor, çünkü binada oturanların birlikte talep etmesi gerekiyormuş. Ama bir-ikisine ulaşılamıyor. Bunun hal yolu var mı? • A.N.B.

Önce bir hatayı düzelteyim. Kurulması istenilen kat ittifakı değil kat irtifakı. İttifak farklı, uzlaşma falan anlamına geliyor. İrtifak hukuki bir tabir. Tek başına irtifak, yararlanma hakkı anlamına gelir, kat irtifakı ise kat mülkiyetine geçiş dönemi ve işlemidir. Sizinki kat irtifakı kurma işlemidir ama önünüzde sadece ortaklardan bir-ikisini bulma problemi yok.

Bana kalırsa bir başka problem daha var. Moralinizi bozmayayım ama şöyle:

Kat irtifakı, yapılmakta olan bir binada kurulur. Bina tamamlanmış ise artık kat irtifakı kurulmaz. Şayet bina tasdikli projesine uygun yapılmış ise bu durumda doğrudan doğruya kat mülkiyetine geçilir. Dolayısı ile sizikinde de artık kat irtifakı kurma aşaması geçilmiş kat mülkiyeti kurulacak. Gerek kat mülkiyeti kurulurken ve gerekse bu bina ile ilgili bir başka işlem yapılacakken maliklerden biri veya birkaçı bulunamıyor ise iki yol vardır. Bulunamayan kimseler için mahkemece kayyum tayini istenilir. Bu kat mülkiyeti kurma dışındaki hukuki işlemler içindir. Kat mülkiyeti kurmak için ise ihtiyaç halinde, mahkemeden, kat mülkiyeti tesisi sureti ile ortaklığın giderilmesi davası açmak mümkündür. Gördüğünüz gibi çare tükenmiyor, yeter ki hangi hukuki yola başvurulacağı bilinsin.

Tamer Heper / POSTA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Dönemi Başladı

Noterlerde emanet para hesabı uygulaması yurt genelinde başladı. Özellikle ikinci el araç alım satımlarında emanet …