1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Belgesi Olmayanlar İnşaatta Ustalık Yapamayacak!

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şube Başkanı Nevzat Ersan, “1 Ocak 2012 tarihinden önce Geçici Ustalık Yetki Belgesi alanlar, daha sonra kurslara katılarak bu belgelerini 2015 yılına kadar Ustalık Yetki Belgesi’ne çevirebilme olanağına sahipler. Süreç sonunda belgesi olmayanların ustalık yapma imkanları ortadan kalkacak. Belgesiz olarak çalışanlar da çalıştıranlar da ceza alacaklardır” dedi.

Ersan, yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 16 Aralık 2010 tarihinde yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ile inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasının zorunluluk haline getirildiğini belirtti.

İnşaat ve tesisat işlerinde işin niteliğini arttırmak ve nitelikli yapı inşa edilmesine yönelik yapım faaliyetle ve süreçlerinin takibini sağlamak üzere hazırlanan yönetmeliğin kapsamının ayrıntılı bir şekilde düzenlendiğini ifade eden Ersan, “Her türlü yapım işinde yapı müteahhitliğini üstlenecek gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgeli usta çalışma zorunluluğu getirilmiştir. Yani inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustalara, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve bu kurumca yetkilendirilen kuruluşlarca verilen belge alma zorunluluğu getirilmiştir” diye konuştu.

Ersan, 1 Ocak 2012 tarihine kadar bu belgeyi almayan ustaların çalıştırılmamasının zorunluluk olarak düzenlendiğini, ilgili idarelere ve yapı denetim kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerle, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerinin bulunup bulunmadığının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustaların da cezalandırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Belge sahibi olmayanların Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaları gerektiğini dile getiren Ersan, “1 Ocak 2012 tarihinden önce Geçici Ustalık Yetki Belgesi alanlar, daha sonra kurslara katılarak bu belgelerini 2015 yılına kadar Ustalık Yetki Belgesine çevirebilme olanağına sahipler. Süreç sonunda belgesi olmayanların ustalık yapma imkânları ortadan kalkacak. Belgesiz olarak çalışanlar da çalıştıranlar da ceza alacaklardır” ifadelerini kullandı.

“Bir yapının ’usta’ eller tarafından yapılması son derece önemli”

“İnşaat sektörü gibi Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden birisine belge zorunluluğunun getirilmesi inşaatlarda kaliteyi teoride arttıracağı kuşkusuzdur” diyen Ersan, şunları kaydetti:

“Bir yapının nitelikli, sağlıklı ve güvenli olabilmesi için her aşamasının kelimenin tam manasıyla ’usta’ eller tarafından yapılması son derece önemlidir. Ülkemizin deprem ülkesi olması ve depremlerde inşaat imalat hatalarından ölenlerin sayısının yüksek olması inşaat sektörünü ve bu sektörde çalışacak iş gücünün nitelikli olmasını daha da önemli kılmaktadır. Bu yönetmelik ile bu soruna çözüm getirilmesi ve sektörde çalışacak olan herkesin mesleki eğitim almasının sağlanması amaçlanıyor. Depreme dayanıklı, güvenli ve nitelikli yapı yapmanın en önemli koşulu yapım sürecinde bulunan her kişinin bilgili ve bilinçli olması ile mümkündür.”

32-40 saatlik eğitim sonucu kalıcı yetki belgesi alınabilecek

Yetki belgesi olmayan ustaların inşaat ve tesisat işlerinde çalışabilmeleri için öncelikli olarak, Ocak 2012 yılına kadar “Geçici Ustalık Belgelerini” almaları gerektiğine işaret eden Ersan, “Geçici Ustalık Belgesini alanlar daha sonra 2015 yılına kadar Mesleki Yeterlilik Kurumu ve bu kurumca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilecek olan 32-40 saatlik kurslara katılarak geçici belgesini kalıcı belgeye çevirmeleri gerekmektedir. Yani inşaat işlerinde yönetmelik tarihinden önce çalışmış olanlar, 1 Ocak 2012’den önce geçici ustalık belgesi almış ve çalışmış olduklarını müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kurumundan alınacak belge ile kanıtladıkları takdirde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek olan 32-40 saatlik eğitimler sonucunda 2015 yılına kadar kalıcı yetki belgelerini alabilirler” diye konuştu.

Ersan, yetki belgesi verebilecek kurum ve kuruluşları ise şöyle sıraladı:

“Milli Eğitim Bakanlığının ilgili biriminde onay almak şartıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile onların bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri, Türkiye İş Kurumu tarafından verilen kurs bitirme belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı denkliği olan uluslararası kurum ve kuruluşlar.”

“Yetkin mühendislik hayata geçirilmeli”

Türkiye gibi topraklarının yüzde 93’ü deprem kuşağında bulunan, nüfusunun yüzde 98’inin deprem riski altında olan ve özellikle bu konuda çok acılar çekilmiş, çok mal ve can kaybı yaşanmış bir ülkede bu konuda hassas davranılması gerektiğini vurgulayan Ersan, gerek 12 yıl önce yaşanan Marmara Depremi gerekse de geçtiğimiz günlerde yaşanan Van depreminin yapı güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini anlattı.

“Bu anlamda bu konuda acil yasal düzenlemeler yapılmalı ve yapının imar sürecinden yapım sürecinin bitimine kadar bu süreçte bilgili ve yetkin elemanların çalıştırılması zorunlu ve önceliklidir” diyen Ersan şunları söyledi:

“Mevcut 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun eksiklikleri giderilerek tüm yapıların yapım sürecinin denetiminin sağlanması gerekmektedir. Üniversitelerimizde nitelikli, altyapısı oluşturulmuş bir mühendislik eğitimi amaçlanmalıdır.

Deprem güvenlikli, nitelikli ve çağdaş konutlar yapabilmek için her meslekte olduğu gibi mühendislikte de çıraklık-ustalık döneminin artık kaçınılmaz olduğu aşikardır. Bu nedenle gerekli kanuni düzenlemeler yapılarak Yetkin Mühendislik mutlaka hayata geçirilmelidir.”

AA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Konut Satışları Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 32 Arttı

Yılın ilk yarısında yüzde 32’lik artışla geçen yılın aynı dönemine göre 141 bin 374 daha …