1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Bedelli Askerlik Kanunu Teklifi Meclis’te !

AK Parti Milletvekilleri Hasan Kara, Zeyid Aslan ve Ömer Faruk Öz, 10 bin Avro karşılığında 21 gün dövizli askerlik yapmalarını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklif, Askerlik Kanununa geçici madde eklenmesini öngörüyor.

Buna göre, teklifin yasalaşıp yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışında yaşayıp da 40 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmeti yapmak üzere başvurmayanlarla her ne sebeple ve hangi aşamada olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlardan halen silah altında bulunmayanlar; gerekli şartları taşımaları halinde, 2 yıl içinde konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurmaları, 10 bin Avroyu defaten ödemeleri ve 21 günlük temel askerlik eğitimini yapmaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

43 yaş ve üzeri olanlar ise 15 bin Avroyu defaten ödemeleri halinde temel askerlik eğitimine tabi tutulmadan askerlik hizmetini yapmış olacak.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILANLAR DA YARARLANACAK

Türk vatandaşlığından çıkmalarına İçişleri Bakanlığınca izin verilenlerle, Bakanlar Kurulunca Türk vatandaşlığı kaybettirilenlerden, teklifin yasalaşıp yayımlandığı tarihten itibaren 2 yıl içinde başvuranlar da vatandaşlığa kabul edilme tarihinden sonra 1 yıl içinde başvurdukları takdirde bu düzenlemeden yararlanacak.

Saklı, yoklama kaçağı, bakaya veya noksan hizmetli statüsünde olup bu düzenlemeden yararlanacak olanlar hakkında, askerlik hizmetini tamamlamamaktan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılamayacak; başlatılan soruşturma ve kovuşturmalar da sona erdirilecek.

Teklifin gerekçesinde, ”yurt dışında yaşayan ve belli bir yaşın üzerinde olan, sosyal konumu itibariyle hayata atılan, emeklilik yaşları gelen veya yaklaşan, askerlik yükümlüsü olan kişilerin maddi bir külfete katlanarak bedeni külfetten muaf tutulması, elde edilecek maddi kaynağın da Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon çalışmalarını hızlandırmak amacıyla kullanılmasının hedeflendiği” belirtildi.

AA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418