1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’dan Yeni Düzenleme!

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yapı denetimi uygulama yönetmeliğinde yeni bir düzenleme yaparak birden fazla yapı denetim firmasına ortak olanlara sadece bir izin belgesi verileceğini duyurdu

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, yapı denetimi uygulama yönetmeliğinde yeni bir düzenleme yaparak birden fazla yapı denetim firmasına ortak olanlara sadece bir izin belgesi verileceğini duyurdu. Bakanlığın Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin geçici 9. maddesini düzenleyen tebliğ, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemenin yapı den etimi izin belgesini müracaat sayıları itibariyle kuraya tabi olmayacak illerde, kurucu ortağının birden fazla yapı denetim kuruluşun a ortak olduğu tesbit edildiğinde sadece bir firmasına izin verilecek. Kurucu ortağın isminin geçtiği diğer müracaatlar ise işleme alınmayacak.

Yapılan açıklamaya göre noter huzurunda çekilecek kura sonucunda izin belgesi almaya hak kazanan kuruluşlar , belgelerini inceleme ve araştırmalardan sonra alabilecek. Verilen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunan ya da kuruluşun ortaklık hisselerinin yarısından fazlasının kuradan sonraki 3 yıl içerisinde devredildiği anlaşılan firmaların izin belgesi iptal edilecek. Yeniden müracaatta bulunulması halinde ise bu kuruluş o ilin başvuru sırasının en sonuna yerleştirilecek.

AA

Hakkında: SerMimar

Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.

Ayrıca...

Yapı Denetimine İnce Değişiklik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, inşaat denetimlerine yeni tedbirler getirmek için kolları sıvadı. Bakanlar Kurulu’na sunulması …