1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Antalya’da Mezun Gençlerin Ev Sergisi!

Antalya’da güzel sanatlar fakültesinden mezun genç sanatçıların oluşturduğu ilk sergi…

antalya, Antalya güzel sanatlar fakültesi, Antalya'da güzel sanatlar fakültesi mezunları, antalyada ev sergisi, ev sergisi, ev sergisi mezun gençler

“Bir Ev Sergisi” olarak sunulan “Zorundasın”, Antalya’da güzel sanatlar fakültesinden mezun genç sanatçılar tarafından oluşturulan grubun ilk sergisi. “Evdeyiz Bekleriz” ismi ile sloganlaşan ve sanata dair endişelerini de bu çağrı ile sosyalleştiren grup, ilk sergideki dinamik duruşu ile metropol dışı kentlerdeki genç sanatçıların sanatsal ve düşünsel derinliğini izleyene gösteriyor.

Onur Fuat Fen, Aysun Başkaya, İsmet Akgün, Özge Elif Kızıl, Alper Tabak, kalayan sanatçı, kendi yaşanmışlıkları üzerinden oluşturduğu ikonlar ile izleyene rastlantısal gelecek hesabı yaptırmayı başarıyor. Alev Gürkan’a ait “Şehirleşmek Zorundasın”, özellikle tuvalin teknik olanaklarını sunması ile öne çıkıyor.

Alev Gürkan ve Onur Gürsoy’dan oluşan “Evdeyiz Bekleriz”, izleyenleri davetkâr bir tutumla eve çağırırken aynı zamanda grubun ismi de oluveriyor.

Sergide kullanılan “zorunluluk” kavramı ise, bu mekânda daha önce “Evdeyiz Bekleriz” genç sanatçıların oluşturduğu disiplinler arası bir buluşma noktası. “Zorundasın” başlığı altındakr sergi ise daha önce yapılan sanat tartışmalarının bir dökümü niteliğinde. yapılan sanat tartışmaları çıkmazlar ve gelinen sonuçların bir dökümünü oluşturuyor.

Alper Tabak’ın “Tüketmek, İtaat Etmek, Ölmek Zorundasın” isimli oj dijital çalışması oyunsallığı da kullage narak “şans” kavramını vurguluyor. G.i İzleyen ile interaktif bir bağ da yaTuvalin iki boyutlu yüzeyinde oluşan boş-dolu yüzeyler modüler imkânların oluşumunu sağlıyor. Onur Gürsoy, “Ure(t)mek Zorundasın” ile doğum-ölüm, varlığı sürdürememe olgularından yola çıkıyor ve bu şanssızlığı siyah-beyaz zıtlığı ile sağlanan bir semiyolojiyi kullanarak görselleştiriyor.

Sergide yer alan iki heykel çalışmasından birisi olan Aysun Başkaya’ya ait “Sürdürmek Zorundasın” zaman kavramını, kullanılan malzeme ile ikonlaştınyor. Ormanda rastlantısal bulunan bir taş, onun organik yapısı ve yapıtın plastik değerleri ile zamanın kavramsal çıkmazlan tartışılıyor. Bir diğer heykel çalışması ise Onur Fırat Fen’e ait. “Direnmek Zorundasın”; ilk anda kütleselliği ile öne çıkan bir metal heykel. Heykel ikinci defa izlendiğinde metalin ağır kütleselliği ile insanın beden sorgusu dikkat çekiyor.

Doğada “saç”ın bir bireyi simgelemesi, doğada var olma süresinin uzunluğu ve organik tekliği metalin doğal yapısı içerisinde kavramsal bir çerçeve ile sunuluyor. İsmet Akgün’ün “Seçmek Zorundasın” isimli video ve mekân düzenlemesi izleyene kullanılan referanslar ile sosyal deneyimleri yaşatırken Elif Kızıl’ın “Devam Etmek Zorundasın” çalışması, bireyin yaşam atıklan içerisinde nasıl yok olduğunu, yalnızlaştığını fotoğraf tekniği ile anlatıyor… “Evdeyiz Bekleriz” Antalya’da genç sanatçıların oluşturduğu disiplinler arası bir buluşma noktası. Rock konserleri, konferanslar, söyleşiler düzenleyerek tartışma alanlan oluşturmayı hedefleyen grup üyeleri giderek yorgunlaşan sanat piyasasında genç zihinleri ile oldukça dinamik görünüyorlar.

Sanat piyasasının engellenemeyen sermaye ve rekabet bilinci düşünüldüğünde böylesi cesaretli genç birliktelikler geçmişe göre daha da değer kazanıyor. Sergi 10 Eylül’e dek izlenebilir…

evdeyizbekleriz.wordpress.com

Cumhuriyet

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Noel Baba’nın Çatısı Çürüdü

Antalya Demre İlçesi’ndeki Aziz Nikolas (Noel Baba) Kilisesi’ni yağmur ve güneş ışığından koruması amacıyla 80’li …