1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Ailede Reislik Sarayının 6 Altın Sütunu…

Ailedeki değişim tüm sosyal kitlelerdeki değişimi tetikler hatta derinden etkiler.
Bu büyük etkileşimde ailenin lideri anne babaya büyük pay düşmektedir.
Aile toplumun en temel birimi çekirdeğidir.
Güçlü aile birliktelikleri güçlü toplum çınarlarını oluşturur.
Ailedeki değişim tüm sosyal kitlelerdeki değişimi tetikler hatta derinden etkiler.
Bu büyük etkileşimde ailenin lideri anne babaya büyük pay düşmektedir.
Anne babanın ailedeki liderliği bir saraya benzetilirse; bu sarayın 6 büyük sütun üzerine kurulduğundan bahsedilebilir.
Lider; etkileyen’dir.
Yöneten değil yürekten takip edilendir.
Ailede de; ebeveynler içerisinde bulundukları aile sisteminin atan nabzı gibidirler.
Çocuklarını gönülden etkilemek güzel ilkeler değerler ve inançlar ile yoğurabilmek adına anne babanın liderliği toplumu da etkileyecektir.

1. Sütun; Vizyon
Anne babanın ailede etkin bir konumda olabilmesi adına sahip olmaları gereken en önemli unsur; vizyondur.
Öncelikle anne babanın hayalinde aileleri için bir büyük hayal olmalıdır.
Şu soru ailede vazgeçilmez sorudur;
“Biz aile olarak niçin varız?
Ufkumuzu tutan temel sevdamız varlık gayemiz nedir?” bu sorunun cevabı tüm aile fertlerini ateşleyecek kadar etkileyici ve yüksek olmalıdır.

2. Sütun; Hitabet
Anne baba güçlü vizyonlarını ailenin diğer fertlerine de etkili bir şekilde ifade edebilmelidir.
Zihinlerindeki yüksek ideale tüm aile olarak kilitlenip birlikte harekete geçmek için anne babanın iyi hitabet sahibi olmaları gerekmektedir.
Konuşmalarıyla aile fertleri için seçtikleri özel hitap ifadeleriyle hedefe sürekli motive eden konumunda olmalıdırlar.

3. Sütun; Kişisel Liderlik
Anne baba önce kendi hayatlarının lideri olmalıdırlar.
İdeallerinin tutkunu olarak yaşamalıdırlar.
Hedefli bir insan olma adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıdırlar.
Aile bireyleri hedeflerine hızla koşuyor olma modelini bizzat ebeveynlerde gözlemliyor olmalıdırlar.

4. Sütun; Motivasyon Becerisi
Ailenin; hayalinde oluşan vizyona ulaşma sürecinde fertlerin motivasyonlarında düşüşler yaşanabilir.
Bazen ümitsizlik rüzgarları esmeye başlar.
Böyle zamanlarda lider ebeveyne düşen hemen tekrar motivasyon tetikleyicilerini devreye sokabilmektir.
Anne babanın her ferdin motivasyonunu sürekli ayakta tutma becerisine sahip olmaları gerekmektedir.

5. Sütun; İlgi
Lider etkileme alanındaki sistemin bütün fertlerini ilgisi ile kuşatır.
Her anlarını takip eder.
Ailede de anne baba; tek tek çocuklarının kişilik yapılarına davranış kalıplarına göre her birine özel bir sistem uygulamalıdırlar.
Tek tek geliştirip her birinin ilerleyişini ona özel olarak takip etmelidirler.

6. Sütun; Hizmet
Liderliğin özünde “ekibine hizmet etme” ruhu vardır.
Lider kendisi sistemden uzakta bir yerde emreden kişi değil bizzat her çabanın içerisinde emeğiyle var olandır.
Ailede de anne baba aile vizyonu için aile fertleri ile canla başla çalışmalıdırlar.
Bu 6 sütun üzerine kurulacak olan bir liderlik modeliyle anne ve babalar aile saraylarını en güzel şekilde inşa edebilirler.

Hemen sarayınız için bir tuğla koymak istemez misiniz?

ALINTI

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418