1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Van’daki Binalarda Mimarlık Kurallarına Uyulmadığı Ortaya Çıktı!

Mimar ve Mühendisler Grubu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik heyet deprem sonrası incelemeler yapmak üzere bölgeye gitti. İncelemelerle ilgili detaylı rapor ileride hazırlanacak gezi sonrası ön inceleme raporu açıklandı

Raporda, Van depreminin, bir deprem ülkesi olan Türkiye’de başta İstanbul olmak üzere pek çok il, ilçe ve köyün, yıkıcı deprem riskiyle karşı karşıya bulunduğu gerçeğini bir kez daha hatırlanmasına vesile olduğu bildirildi.

Marmara depreminden sonraki süreçte acil müdahale, arama kurtarma ve yardım konularında ciddi mesafe kat edildiğinin görüldüğü belirtilen raporda, şu görüşlere yer verildi: “Her şeyden önce devletin acil olarak depremzedelere ulaşması, acıları bir nebze de olsa hafifletmiştir. Bu konuda fedakarca çalışan vakıf ve derneklerimizin de ayrıca hatırlanması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak bundan önce de depremde can kayıplarına sebep olan ve sanki yıkılmak için depremi bekleyen ve yerle bir olan binaların yapılmasına engel olunamadığını gördük. Van depremi, hala depreme dayanıklı, mimarlık ve mühendislik kriterlerine uygun bina inşa etmede ciddi eksikliklerimizin olduğunu ortaya koydu. Bizlere düşen deprem karşısında tedbir alarak can ve ekonomik kayıpları en aza indirmektir. Bu hususta deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası olmak üzere üç aşamalı kriz planı idare etmek gerekir. Van depremi, deprem sonrası kriz planının iyi yönetildiğinin örneğidir. Fakat deprem öncesi hazırlık amaçlı bir kriz planının Van’da olmadığını gördük.”

Yapı denetim mevzuatının yenilenmesi ve tavizsiz uygulanması gerektiği vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi: “Mühendis ve mimardan müteahhide, belediyeden kontrol firmalarına kadar bütün taraflar ve inşaatın her aşaması denetlenmeli ve cezai yaptırımlar en ağır bir şekilde uygulanmalıdır. Başta deprem riski olan bölgelerimizde olmak üzere konutlar ve iş yerleri için mutlaka Deprem Yönetmeliği ve ilgili mevzuata uygun imar planları yapılmalı ve yüksek katlı yapılaşmaya müsaade edilmemelidir. Kırsal kesimdeki yapılaşmada vatandaşa teknik destek verilmeli ve asgari emniyet ve konfor şartlarını sağlayan binaların yapılması sağlanmalıdır. Van depremiyle birlikte siyasi iradenin almış olduğu ’Kentsel Dönüşüm Seferberliği’ kararını önemli bir fırsata dönüştürmemiz gerekmektedir. Amaç sadece depreme dayanıklı yapılar inşa etmek değil, insani ölçeklerde ve insanca yaşayabileceğimiz huzurlu ve emniyetli şehirler üretmek olmalıdır. Yüksek katlı beton bloklar yerine, yerel mimariye uygun, az katlı, bahçeli evler tercih edilmelidir. Emsal artışları vererek mevcut yoğunluğu daha da arttıran ve olası bir afet durumunda altyapı, lojistik, güvenlik ve acil müdahale noktasında ciddi sıkıntılara sebebiyet verecek bir kentsel dönüşüm anlayışı yerine, nüfus yoğunluğunu azaltan, şehri daha geniş alanlara yayan, altyapısı sağlam, ulaşımı rahat, insani değerlerde ve ölçeklerde, az katlı ve bahçeli evlerden müteşekkil bir şehircilik anlayışı benimsenmelidir. Her depremde tek vücut olan halkımızın, deprem sonrası içimizi acıtan kayıpların yaşanmaması için binalarımızı ve şehirlerimizi depreme karşı hazırlamamız konusunda da tam bir anlayış birliği içinde olması, problemin çözümünde en büyük katkıyı sağlayacaktır.”

AA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

MMG Duyuru: MMG Proje Geliştirme Komisyonu Toplanıyor!

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Merkezinde 13 EKİM 2012 Cumartesi günü saat 17.00’da MMG Proje …