1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Tarım Arazilerinin Devrinde Yeni Dönem

Tarım arazilerinin devrinde “tek mirasçı” sistemini yürürlüğe koyacak yasal düzenleme, 20 Haziran Perşembe günü TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülecek.

tarim-arazilerinin-devrinde-yeni-donem

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesinin önlenmesi için hazırlanarak TBMM’ye sevk edilen Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Medeni Kanunu’nda değişiklik öngören tasarı, 20 Haziranda Tarım, Orman ve KöyişleriKomisyonunda görüşülecek. Komisyon toplantısına katılacak olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, düzenlemeyle ilgili komisyon üyelerine bilgi verecek.

Tasarı şu unsurları içeriyor:

-Tarlalar 20 dönümden küçük olmayacak, tarımsal işletmelerdeki araziler asgari büyüklüklerin altında olmayacak, araziler çocuklardan birine bırakılacak, satılacak veya ailece işletilebilecek.

-Tarımsal arazi ve işletmeler, bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak asgari büyüklüklerin altında bölünemeyecek.

-Mirasçılara vefatın ardından kendi aralarında anlaşmaya varabilmeleri için 1 yıllık süre tanınacak. Anlaşmaya varılamaması durumunda işletmenin kullanıcısını mahkeme belirleyecek.

-Mirasçılardan istekli olmaması halinde işletmenin tamamı satılabilecek. Arazi sahibinin vefatı halinde mirasçılar devir işlemini en geç 2 yıl içinde tamamlayacak. Devir işlemlerinden damga vergisi, harç ve diğer masraflar alınmayacak.

-Mirasçılar, arazilerin işletmesini bir kişiye verebilecekleri gibi şirket vasıtasıyla da işletebilecek. Mirası devralanlar istekleri halinde kredi de kullanabilecek. Düzenlemeyle, tarlalarda 20 dönüm, dikili arazilerde 5 dönüm, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 3 dönümün altında bölünme olmayacak.

-Mirasçılara devri yapılan arazilerin tarım dışı kullanımlarında meydana gelebilecek değer artışları diğer hissedarlara kullanıcı tarafından eşit olarak ödenecek. Mirasçıların anlaşmazlığı halinde satış işleminde öncelik sınırdaş tarım arazisi sahibine verilecek. Kanun yürürlüğe girmeden önce açılan davalarda eski hükümler uygulanacak.

Kaynak: AA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Amazon Ormanları Çinliler’e Satılıyor!

Ekvador, Amazon ormanlarının üç milyon hektarlık bölümünü petrol aramaları için Çinli şirketlere satmaya hazırlanıyor. Dünyanın …