1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Nurettin Özgenç: Trabzon’da İnşaatın Büyümesini İstiyoruz

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, Trabzon’un kültürel ve sosyal yönden gelişmiş olmasına rağmen, arzulanan ekonomik gelişmeyi sağlayamadığını söyledi

Özgenç, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzon sanayisinin gelişmemesinde ilin coğrafi yapısının etkin rol oynadığını, ancak devlet yatırımlarından beklenen payı alamadığını savundu.

Yeterli derecede tarım arazisinin olmamasından dolayı tarımsal ürün yetiştirilemediğini ifade eden Özgenç, “Orta ölçekli sanayinin az oluşundan dolayı ortalama olarak yılda ancak 600 bin dolar ihracat yapılabilmektedir. Sanayileşmede en önemli unsur olan organize sanayi bölgeleri ise kentte yeni yeni yapılmaktadır. Lakin bu organize sanayi bölgelerinin tam kapasite çalışabilmeleri için de KOBİ’ler desteklenmelidirler” diye konuştu. Sanayi sektörünün istihdama katkısının diğer sektörlere nazaran oldukça düşük olduğuna işaret eden Özgenç, şöyle devam etti:

“Trabzon’da işsizlik sorunu günden güne artmaktadır. Nüfus artışına paralel olarak açılan iş sahaları işsizliğin önlenmesinde yeterli olmamaktadır. Diğer taraftan tarım alanlarının nüfus artışı nedeniyle bölünmesi ve konut yapımına tahsis edilmesi, köylerde geçim sıkıntısına neden olmakta ve bunun sonucunda köyden şehir ve ilçelere göç oluşturmaktadır. Bu durum şehir ve ilçelerde mevcut olan işsizliğin büyümesine neden olmaktadır. Trabzon kültürel ve sosyal yönden gelişmiş olmasına rağmen, arzulanan ekonomik gelişmeyi sağlayamamıştır.” KOBİDER olarak Trabzon’da ekonomiyi her açıdan büyütme arzusunda olduklarını kaydeden Özgenç, “Sadece imalat sanayi ve ticarette değil, başta hizmet ve inşaat sektöründe olmak üzere tüm sektörlerde ekonominin büyümesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.

AA

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Arap Turistlerin Konut Alımındaki Yeni Adresi

Körfez ülkelerinden gelen turistlerin Türkiye’deki ilk adreslerinden biri olan Trabzon’da, son yıllarda konut ve gayrimenkul …