1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Mimarlar Odası Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır Ücretleri Nedir

Mimarlar Odası Kayıt İşlemi Nasıl Yapılır ?

1) Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

Diploma veya diploma henüz hazırlanmamış ise geçici mezuniyet belgesinin aslı(*)

Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi

5 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilememektedir)

Kayıt ücreti: 2019 yılı için 60 TL.

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslının yaokuldan alınmış2 adet ıslak imzalı aslı gibidir onaylı örneği ya danoterden alınmışiki adet ıslak imzalı örneği gerekmektedir.

Mezuniyet tarihi itibariyle aidat (Yıllara göre aidat listesi aşağıdaki gibidir.)

(Yönetmelik gereği sadeceilk kayıt işlemine esas olmak üzeremezuniyet tarihi ile Odaya kayıt olunan tarih arasındaki çalışılmayan dönemlerin aidatları düşülmektedir. Bu düşümler; mezunların E-Devlet üzerinden SGK sistemindeki verileri esas alınarak hesaplandığından, başvuru esnasındaE-DEVLETşifresine sahip olunması gerekmektedir.)

AİDAT YILLARIAİDAT ASIL OLAN
19930,24
19940,6
19951,2
19962,4
19973
19984,8
19999,6
200018
200130
200248
200372
200478
200584
200696
2007114
2008120
2009132
2010132
2011144
2012144
2013180
2014300
2015300
2016300
2017300
2018300

2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

 • Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
 • Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)
 • YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’den alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

3) Yurtdışında çeşitli Üniversitelerin ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında;

 • Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
 • 5 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
 • Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)
 • YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
 • Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları**
 • Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili)

Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, Ünevirsite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı sömestr başına 30 ECTS kredi hesabı ile (European Credit Transfer System ECTS) uluslar arası bir standarda kavuşturulmuştur. Öğrenci değişim anlaşmaları yaptığımız tüm AB ülkeleri bu sisteme uymaktadır. Buna göre mimarlık eğitiminin tamamlana bilmesi için toplam 240 ECTS kredisi ile lisans derecesi almakta, +60 ECTS kredisi ile Yüksek lisans (Master of Architecture) derecesi alınmaktadır. (toplamda 300 ECTS Kredisi)

4) Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)’nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

5) Mimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2017 günü Gaziantep’te gerçekleştirdiği toplantıda kararlaştırılan, 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleriarasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları

 • İlk kayıt ödentisi60.00 – Lira
 • Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25 Lira) 300.00 – Lira
 • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi2000.00 – Lira
 • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi2000.00 – Lira
 • Büro Tescil Belgesi ücret 600.00 – Lira
 • SM / SMB mühürü ücreti100.00 – Lira
 • Kimlik kartı yenileme ücreti30.00 – Lira
 • Üye tanıtım belgesi ücreti 30.00 – Lira
 • Şantiye şefliği belgesi ücreti50.00 – Lira
 • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 50.00 – Lira

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir?Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı.Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

‘Asrın Projesi’ Yarın Faaliyete Geçiyor!

Mersin’deki Alaköprü Barajı’nda tutulan suyu KKTC’ye ulaştıracak, “Asrın Projesi” olarak nitelendirilen “Türkiye’den KKTC’ye Su Temin …