1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

Mimarlar Odası 2022 Yılı Ödenti ve Belge Harçları Belirlendi!

2022 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun 10 Aralık 2021 tarihli ve 47/28 sayılı kararı ile 1 Ocak 2022–31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

· İlk kayıt ödentisi: 100,- TL

· Yıllık üyelik ödentisi: 480,- TL

· Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi: 6.000,- TL

· Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi: 6.000,- TL

· Büro Tescil Belgesi ücreti: 1.100,- TL

· SM / SMB mühürü ücreti: 150,- TL

· Kimlik kartı yenileme ücreti: 50,- TL

· Üye tanıtım belgesi ücreti: 60,- TL

· Şantiye şefliği belgesi ücreti: 100,- TL

· Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti: 100,- TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca;

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2022 yılı başından itibaren yararlanılabilmesi için, aidatların yılın başında yatırılması önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

TMMOB MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Hakkında: SerMimar

Osmanlılarda mimarbaşı, SerMimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak SerMimar'ın görevleri arasındaydı.