1750 Adetten Fazla Türkiye'nin En Güzel Villa Modelleri İçin Resme Tıklayabilirsiniz..

İklim, Zemin ve Çevre Koşulları Nasıl Etüd Edilir?

Bir etüt çalışmasında, teklif öncesi iş yeri (yapı mahali) görülüp incelenmelidir.

Bu incelemede şunlara dikkat edilmelidir:

 • İş yerinin imar, ruhsat alma durumu,
 • İş yerine ulaşım (yollar ve kapasiteleri),
 • Bölgenin güvenlik koşulları,
 • Yöre halkının projenin yapımına yaklaşımı,
 • Yerel taşeron ve imalatçıların projeye yaklaşımı,
 • İşin çevreye rahatsızlık verme ihtimali,
 • İşverenin mesai saatleri sonrasında çalışmaya izin verip vermeyeceği,
 • İş yeri şehir içinde ve trafiğin yoğun olduğu bir yerde ise ağır taşıtların trafikteki izin süreleri,
 • Malzeme temin ve şantiyeden çıkacak nakliyelere ilişkin olası sorunlar,
 • Topografik durumdan kaynaklanacak güçlükler, elektrik, su, vb. temini etüt edilmelidir.
 • Yapılacak inşaatın bulunduğu bölgede hangi hava ve iklim koşularının mevcut olduğu öğrenilmelidir.
 • Yılın ne kadarlık süresinde hava koşullarının çalışmaya müsaade etmeyeceği yaklaşık olarak hesap edilip, teklif çalışmaları esnasında bu süreler dikkate alınmalıdır.
 • Olumsz iklim koşullarının yalnızca yapılacak imalata değil malzeme ve ekipman sevkiyatına da etki edeceği göz önünde tutulmalıdır.
 • İklim koşulları, imalat sürecine olan etkisi dışında, doğurabileceği ilave maliyetler (betonun donmasına karşı kullanılacak katkılar, şantiye içi yollar için alınacak önlemler, ısınma maliyetlerindeki artışlar) açısından da değerlendirilmelidir. Yapılacak inşaatın bulunduğu bölgenin jeolojik faktörleri konusunda araştırma yapılmalıdır.
 • Zemin etüdü yapılmalı, zemin şartlarındaki olumsuzlukların yaratabileceği olası ek maliyetler tetkik edilmelidir.
 • İşin metrajlarının çıkarılabilmesi için gerekli tüm proje ve detaylar temin edilmeli, işin teknik şartnamesi titizlikle incelenmelidir.
 • Projelerde ve imalat bünyesine girecek malzeme ve ekipmanlarda, hangi yerel standart ve uygulamaların kullanıldığı öğrenilmelidir.
 • İş götürü bedelli ise, götürü bedel hesabına baz teşkil eden sözleşme metrajı, mümkünse tüm iş analizleri bazında detaylı olarak çıkartılmalıdır.

Kaynak: kobifinans.com.tr

Hakkında: SerMimar

SerMimar Kimdir? Osmanlılarda mimarbaşı, sermimaran-ı hassa. osmanlı hanedanının ve büyük devlet adamlarının yaptıracakları binaların projelerini yapmak ve bunların uygulanması için gerekli mimarları, teknik elemanları atamak, büyük kentlerdeki mimarları atamak, hassa mimarlarını yetiştirmek, kent ve kasabalardaki bütün mimar ve ustaların kayıtlarını tutmak sermimarın görevleri arasındaydı. Mimar İdris YAĞMAHAN sermimar@sermimar.net 0505 50 70 418

Ayrıca...

Koronavirüs, Prefabrik ve Çelik Villa Evlere İlgiyi Artırdı

İstanbul ve Kocaeli’de, corona virüs süreci ile birlikte prefabrik çelik ev villalara olan ilgi arttı. …